Character sing, chirp, warble, twitter Definition
ZHUAN4 Pinyin zyun2 Jyutping TEN On SAEZURU Kun Hangul CEN Korean djiuɛ̀n Tang
U+556D Simplified


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 5 ms