Unicode 5.2
Character Definition report , tell , announce
Pinyin BAO4 Jyutping bou3 On HOU Kun SHIRASERU MUKUIRU Hangul Korean PO PWU Tang *bɑ̀u Viet báo
Simplified U+62A5

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 8 ms