Unicode 5.2
Character Definition oar , paddle
Pinyin JIANG3 JIANG1 Jyutping zoeng2 On SHOU SOU Kun KAJI Tang tziɑ̌ng
Simplified U+6868

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 12 ms