Unicode 5.2
Character Definition candle , taper ; to shine , illuminate
Pinyin ZHU2 Jyutping zuk1 On SHOKU SOKU Kun TOMOSHIBI Hangul Korean CHOK Tang *jiok Viet đuốc
Simplified U+70DB

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 14 ms