Character hem Definition
YUAN2 Pinyin EN On FUCHI HERI YORU Kun YEN TAN Korean
U+7DE3 Variant

Character hem, margin; reason, cause; fate Definition
YUAN2 YUAN4 Pinyin jyun4 Jyutping
U+7DE3 Traditional


Records 1 - 2 of 2 retrieved in 9 ms