Character earthenware basin; alms bowl Definition
BO1 Pinyin but3 Jyutping
U+7F3D U+9262 Traditional U+7F3D Variant

Character earthenware basin; alms bowl (Sanskrit paatra) Definition
BO1 Pinyin but3 Jyutping HACHI HATSU On HACHI Kun Hangul PAL Korean
U+94B5 Simplified


Records 1 - 2 of 2 retrieved in 17 ms