Character inquire; ask; examine; reproach Definition
XUN4 Pinyin seon3 Jyutping JIN SHIN SHUN On TOU Kun Hangul SIN Korean sìn Tang
U+8BAF Simplified


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 31 ms