Character cart, palanquin, sedan chair Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping
U+8F3F Traditional

Character envy; hate, dislike; resentment Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On KOSHI Kun Hangul YE Korean


Records 1 - 2 of 2 retrieved in 773 ms