Unicode 5.2
Character Definition humble , modest ; yield
Pinyin XUN4 Jyutping seon3
Traditional U+905C

Unicode 5.2
Character Definition to yield , accord ; humble , modest
Pinyin SUN4 XUN4 Jyutping seon3

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 14 ms