Character weigh, measure; select officials Definition
QUAN2 Pinyin cyun4 Jyutping SEN On HAKARI HAKARU Kun Hangul CEN Korean tsiuɛn Tang
U+94E8 Simplified


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 15 ms