Character enjoin, advise, preach to Definition
XU4 Pinyin huk1 juk1 Jyutping KYAKU KOKU BOU On TSUTOMERU Kun Hangul WUK Korean húc Viet

Character enjoin, advise, excite Definition
XU4 Pinyin huk1 juk1 Jyutping BOU KYOKU On TSUTOMERU TSUTOME Kun WUK Korean

Character moan; interjection for pain, sad Definition
O1 YU3 Pinyin juk1 jyu2 o1 ou3 Jyutping IKU U KU IU On UMEKU Kun WUK WU Korean

Character refined, cultured, polished Definition
YU4 Pinyin juk1 Jyutping IKU On AYA Kun Hangul WUK Korean

Character rising sun; brilliance; radiant Definition
XU4 Pinyin juk1 Jyutping KYOKU On ASAHI Kun Hangul WUK Korean hóc Viet
U+65EF Variant

Character bright light, sunlight; dazzling Definition
YU4 YI4 Pinyin juk1 Jyutping IKU On AKIRAKA Kun Hangul WUK Korean

Character
YOU3 YU4 Pinyin IKU YOU U On IKURI Kun Hangul WUK Korean

Character bright, shining, brilliant Definition
YU4 Pinyin juk1 Jyutping IKU IU OU On KAGAYAKU Kun Hangul WUK UP Korean

Character warm; warmth Definition
YU4 AO4 Pinyin juk1 Jyutping IKU OU On ATATAKAI Kun Hangul WUK Korean qiuk Tang

Character
YU4 Pinyin Hangul WUK Korean

Character sweet smelling, rich in aroma; (Cant.) to move, hit Definition
YU4 Pinyin juk1 jyu4 Jyutping IKU On AKIRAKA KAGUWASHII SAKAN Kun Hangul WUK Korean
U+9B31 Traditional

Character grieved; anxious Definition
XU4 Pinyin guk1 juk1 Jyutping KYOKU KOKU GYOKU GOKU On TADASHII Kun Hangul WUK Korean
U+987C Simplified

無咖啡因 Traditional 无咖啡因 Simplified
wu2 ka1 fei1 yin1 Pinyin
decaffeinated English decaf English


誤看 Traditional 误看 Simplified
wu4 kan4 Pinyin
a mistake English an oversight English an error of judgment English

無抗 Traditional 无抗 Simplified
wu2 kang4 Pinyin
phasenfrei (u.E.) Deutsch

武康鎮 Traditional 武康镇 Simplified
Wu3 kang1 zhen4 Pinyin
Wukang town, Zhejiang 浙江 English

無可 Traditional 无可 Simplified
wu2 ke3 Pinyin
can't English

無可 Traditional 无可 Simplified
wu2 ke3 Pinyin
kann nicht (u.E.) Deutsch


無可非議 Traditional 无可非议 Simplified
wu2 ke3 fei1 yi4 Pinyin
unquestionable English

無可奉告 Traditional 无可奉告 Simplified
wu2 ke3 feng4 gao4 Pinyin
(idiom) "no comment" English

無可諱言 Traditional 无可讳言 Simplified
wu2 ke3 hui4 yan2 Pinyin
unbestreitbar (u.E.) Deutsch


無可救藥 Traditional 无可救药 Simplified
wu2 ke3 jiu4 yao4 Pinyin
unheilbar (u.E.) Deutsch

烏克蘭 Traditional 乌克兰 Simplified
Wu1 ke4 lan2 Pinyin
Ukraine English

烏克蘭 Traditional 乌克兰 Simplified
wu1 ke4 lan2 Pinyin
Ukraine (Eig, Geo) Deutsch
烏克蘭人 Traditional 乌克兰人 Simplified
Wu1 ke4 lan2 ren2 Pinyin
Ukrainian (person) English

烏克蘭人 Traditional 乌克兰人 Simplified
wu1 ke4 lan2 ren2 Pinyin
Ukrainer (u.E.) (S) Deutsch
烏克麗麗 Traditional 乌克丽丽 Simplified
wu1 ke4 li4 li4 Pinyin
Ukulele (u.E.) (S, Mus) Deutsch
無可挑剔 Traditional 无可挑剔 Simplified
wu2 ke3 tiao1 ti1 Pinyin
fleckenlos (u.E.) Deutsch

無可挽救 Traditional 无可挽救 Simplified
wu2 ke3 wan3 jiu4 Pinyin
irreparabel (u.E.) Deutsch


無可爭論 Traditional 无可争论 Simplified
wu2 ke3 zheng1 lun4 Pinyin
unumstritten (u.E.) Deutsch

Records 1 - 50 of 71 retrieved in 1549 ms