Character dark; the sun hidden by clouds, obscure Definition
YE4 YI4 Pinyin zi3 Jyutping


Character anxious, unsuccessful man Definition
YI4 Pinyin zi3 JyutpingCharacter to accumulate, to massage the cheeks Definition
CUI4 NAO3 ZI4 Pinyin zi3 Jyutping


Character resurrection; to come to life again, sick Definition
ZI4 Pinyin zi3 Jyutping

Character (ancient form of ) virtuous; fine; good Definition
YI4 Pinyin zi3 Jyutping

Character sick, a dead animal, skeleton Definition
ZI4 Pinyin zi3 Jyutping

Character damp; wet; moist; humid Definition
ZHI4 Pinyin zi3 Jyutping

Character a kind of jade Definition
ZI3 Pinyin gei2 zi2 JyutpingCharacter (same as ) moles; birthmarks Definition
ZHI4 Pinyin zi3 Jyutping

Character fat, (interchangeable ) the head Definition
ZI4 Pinyin zi3 Jyutping

Character polygala (a medical herb) Definition
ZHI4 Pinyin zi3 Jyutping


Character vegetable soup, a kind of vegetable Definition
ZI3 Pinyin zoi2 Jyutping

Character number, to count; to enumerate Definition
YI4 Pinyin zi3 Jyutping

Character a kind of wasp Definition
YI4 Pinyin zi3 zik1 Jyutping


Character language of the savage or barbarian Definition
CHE4 ZHI4 Pinyin zi3 Jyutping


Character very dense; no break; to cluster together Definition
ZHI4 Pinyin zi3 Jyutping


Character a kind of fish Definition
DIE2 SUI4 ZHI4 ZOU4 Pinyin zi3 Jyutping

Character dark black, black Definition
YA4 YI4 Pinyin zi3 Jyutping

Character small thing, child; young animal Definition
ZI3 ZAI3 Pinyin zai2 zi2 Jyutping SHI SAI On TAERU Kun Hangul CA Korean tử Viet

Character
ZI3 Pinyin

Character to slander, revile Definition
ZI3 Pinyin zi2 Jyutping SHI SA SEKI On SEMERU SOSHIRU KIZU Kun Hangul CA Korean

Character poor Definition
ZI3 Pinyin SHI SEI ZAI JI SEKI KYOU On YUGAMU KORE KONO Kun CA Korean

Character elder sister Definition
ZI3 Pinyin zi2 Jyutping SHI On ANE Kun Hangul CA Korean chị Viet
U+59CA Variant

Character elder sister Definition
ZI3 Pinyin ze2 zi2 Jyutping SHI On ANE HAHA Kun tzǐ Tang chị Viet
U+59C9 Variant

Character offspring, child; fruit, seed of; 1st terrestrial branch Definition
ZI3 ZI5 Pinyin zi2 Jyutping SHI SU On KO MI OTOKO Kun Hangul CA Korean *tziə̌ Tang Viet

Character put aside, put down; discard Definition
ZHI4 Pinyin zi3 Jyutping SHI On OKU IRERU TOMERU SUKORU Kun Hangul CHI Korean
U+7F6E Variant

Character purpose, will, determination; annals Definition
ZHI4 Pinyin zi3 Jyutping SHI On KOKOROZASU KOKOROZASHI SHIRUSU Kun Hangul CI Korean *jiə̀ Tang chí Viet
U+5FD7 Simplified U+5FD7 U+8A8C Traditional U+8A8C Variant

Character enraged; resentful.to hate. to desist Definition
ZHI2 ZHI4 Pinyin zi3 Jyutping

Character sincere, warm, cordial; surname Definition
ZHI4 Pinyin zi3 Jyutping
U+646F Traditional

Character sincere, warm, cordial; surname Definition
ZHI4 Pinyin zi3 Jyutping SHI On ITARU Kun Hangul CI Korean
U+631A Simplified

Character wisdom, knowledge, intelligence Definition
ZHI4 ZHI1 Pinyin zi3 Jyutping CHI On CHIE Kun Hangul CI Korean djiɛ̀ Tang trí Viet

Character
ZI3 Pinyin

Character catalpa ovata Definition
ZI3 Pinyin zi2 Jyutping SHI On AZUSA Kun Hangul CAY Korean tziə̌ Tang

Character
ZI3 Pinyin Hangul CAY Korean

Character soak, steep; dye; stains; sodden Definition
ZI4 Pinyin zi3 Jyutping
U+6F2C Traditional


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 158 ms