Character name of a place; in Fujian Province Definition
BU4 Pinyin bou3 Jyutping


Character a place in ancient times Definition
BU4 Pinyin bou3 Jyutping

Character vessel; container Definition
ZHU4 Pinyin bou3 cyu5 Jyutping

Character spread, publicize, announce Definition
BU4 Pinyin bou3 Jyutping HO HU On AMANESHI Kun Hangul PHO Korean
U+5E03 Variant

Character on duty Definition
BAO4 Pinyin bou3 Jyutping HOU HYOU On TONORU Kun Hangul PHO Korean

Character plain, arena; port, market Definition
PU3 BU4 Pinyin bou3 Jyutping HO On

Character report, tell, announce Definition
BAO4 Pinyin bou3 Jyutping HOU On SHIRASERU MUKUIRU Kun Hangul PO PWU Korean *bɑ̀u Tang báo Viet
U+62A5 Simplified

Character cotton cloth, textiles, linen Definition
BU4 Pinyin bou3 Jyutping FU On NUNO SHIKU Kun Hangul PHO Korean *bò Tang bố Viet
U+4F48 Variant

Character terror, fear; frighten; terrified Definition
BU4 Pinyin bou3 Jyutping FU HO On KOWAI OSORERU OJIRU Kun Hangul PHO Korean bố Viet

Character report, tell, announce Definition
BAO4 Pinyin bou3 Jyutping
U+5831 Traditional

Character plutonium Definition
BU4 BU1 Pinyin bou3 Jyutping búa Viet
U+94B8 Simplified

Character plutonium Definition
BU4 Pinyin bou3 Jyutping
U+923D Traditional


Records 1 - 13 of 13 retrieved in 200 ms