Character bream Definition
FANG2 Pinyin fong4 Jyutping HOU On OSHIKIUO KAGAMIDA Kun Hangul PANG Korean
U+9C82 Simplified

Character bream Definition
DIAO1 Pinyin CHOU On TAI Kun quẳng chạo Viet

鯿 Character bream Definition
BIAN1 Pinyin bin2 Jyutping HEN On OSHIKIUO Kun PHYEN Korean
U+9CCA Simplified

Character bream Definition
FANG2 Pinyin fong4 Jyutping
U+9B74 Traditional

Character bream Definition
BIAN1 Pinyin
U+9BFF Traditional

ブリーン Reading Breen Romaji Brean Romaji Bream Romaji

蝙魚 Traditional 蝙鱼 Simplified
bian1 yu2 Pinyin
bream English

Traditional Simplified
fang2 Pinyin
bream English Zeus japanicus English

鯿 Traditional Simplified
bian1 Pinyin
bream English

Literal
diao1 Reading Pinyin チョウ Reading On たい Reading Kun
bream Meaning

鯿 Literal
bian1 Reading Pinyin ヘン Reading On おしきうお Reading Kun pyeon Reading Korean
bream Meaning

Literal
xu4 Reading Pinyin ショ Reading On Reading On たなご Reading Kun
bream Meaning minnow Meaning


Records 1 - 12 of 12 retrieved in 16033 ms