Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) public ; open to all
Jyutping gung1
Cangjie Input Code CHA

Unicode 5.2
Character Definition platinum ; thin sheet of metal
Pinyin BO2 Jyutping bok6 On HAKU BAKU Kun BURACHINA Korean PAK Viet bạc
Simplified U+94C2
Cangjie Input Code CHA

Unicode 5.2
Character Definition moreover , also ( post-subject ); about to , will soon ( pre-verb )
Pinyin QIE3 JU1 Jyutping ce2 zeoi1 zoeng1 On SHA SHO Kun KATSU Hangul Korean CHA CE Tang *tsiǎ tsiǎ Viet thả

Unicode 5.2
Character Definition first time , for the first time
Pinyin ZHA4 ZUO4 Jyutping zaa3 zaa6 zok3 On SAKU SA Kun TACHIMACHI NAGARA Hangul Korean SA Tang jrhà Viet chạ

Unicode 5.2
Character Definition young girl ; strange , different
Pinyin TUO1 On TA TAKU Kun OTOME YORU Korean CHA THAK

Unicode 5.2
Character Definition aid ; help
Pinyin CI4 Jyutping ci3 On SHI Kun SUBOSHIKOI NARABU TASUKERU OYOBI KAHARUGAHARU Hangul Korean CHA

Unicode 5.2
Character Definition disappointed , forlorn
Pinyin CHA4 Jyutping caa3 On TA Kun HOKORU WABIRU WABISHII Hangul Korean CHA Viet

Unicode 5.2
Character Definition borrow ; lend ; make pretext of
Pinyin JIE4 Jyutping ze3 On SHAKU SHA SEKI Kun KARIRU KARI TATOI Hangul Korean CHA CEK Tang *tzià Viet
Variant U+85C9

Unicode 5.2
Character Definition rip up , tear down ; raise ; haul
Pinyin CHE3 On SHA Kun SATE Hangul Korean CHA

Unicode 5.2
Character Definition brief note ; official communique
Pinyin ZHA1 Jyutping zaap3 On TOU SATSU Kun KAGI KAMA SASU Korean CHA
Variant U+7B9A

Unicode 5.2
Character Definition brief note ; official communique
Pinyin ZHA2 DA2 Jyutping zaap3 On SATSU TOU Kun SASU KAGI KAMA Korean CHA Viet chép

Unicode 5.2
Character Definition crotch ; fork , prong
Pinyin CHA1 CHA2 CHA3 CHA4 CHAI1 CHA5 Jyutping caa1 On SHA SAI SA Kun MATA Hangul Korean CHA

Unicode 5.2
Character Definition question-forming particle , why? how? what? ; to bite ; loud
Pinyin ZHA4 ZE2 Jyutping zaa1 zaa3 zaak3 On SAKU SA Kun KUU KURAU KAMU Hangul Korean SA Viet chạ

Unicode 5.2
Character Definition sigh , groan ; loud laughter
Pinyin JIE4 JI2 ZE4 Jyutping zaak3 ze3 On SHA SEKI SHAKU SAKU Kun NAKU Korean CHA CHAYK Viet tuếch

Unicode 5.2
Character Definition sigh , alas
Pinyin JIE1 JUE1 Jyutping ze1 On SA SHA Kun AU NAGEKU Hangul Korean CHA Tang *tzia

Unicode 5.2
Character Definition to screen . loquacious ; ( Cant .) final particle used to defend oneself or protest against others
Pinyin ZHE1 Jyutping syu3 ze1 On SHA SHO Kun SAEGIRU Korean CHA

Unicode 5.2
Character Definition extravagant
Pinyin SHE1 CHI3 ZHA4 ZHA1 Jyutping ci2 se1 se2 zaa1 zaa3 On TA SHA SHI Kun HARU OGORU AKERU Hangul Korean CHA

Unicode 5.2
Character Definition diverge , branch off ; fork in road
Pinyin CHA4 Jyutping caa1 caa3 On SA TA FUN Kun MACHIGAU KUICHIGAU Hangul Korean CHA

Unicode 5.2
Character Definition high , towering ; irregular , rugged
Pinyin CUO2 CI1 Jyutping co1 On SA SHI Kun KEWASHII TAKAI Hangul Korean CHA CHI Tang *dzhɑ
Variant U+5D73

Unicode 5.2
Character Definition to differ ; different , wrong ; nearly , almost ; an officer
Pinyin CHA4 CHAI1 Jyutping caa1 caai1 ci1 On SHI SA Kun SASU TAGAU TAGAI Hangul Korean CHA CHI Tang *chriɛ Viet sai

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIE4 Hangul Korean CHA

Unicode 5.2
Character Definition rip up , tear down ; raise ; haul
Pinyin CHE3 Jyutping ce2 On TA SHA Kun HIKU Korean CHA Viet chải
Variant U+64A6

Unicode 5.2
Character Definition to rub or roll between the hands
Pinyin CUO1 Jyutping caai1 co1 On SA SAI Kun YORU Korean CHA Viet sai

Unicode 5.2
Character Definition smear ; rub , wipe ; anoint
Pinyin CHA2 Jyutping caa4 On TA DA Korean CHA

Unicode 5.2
Character Definition raft ; time , occasion ; to hew
Pinyin CHA2 CHA1 ZHA1 Jyutping caa4 On SA Kun IKADA Hangul Korean CHA Tang jrha Viet xay

Unicode 5.2
Character Definition order , sequence ; next
Pinyin CI4 Jyutping ci3 On JI SHI Kun TSUGU TSUGI TSUGINI Hangul Korean CHA Tang tsì Viet thứ

Unicode 5.2
Character Definition this , these ; in this case , then
Pinyin CI3 Jyutping ci2 On SHI Kun KOKO KORE KONO Hangul Korean CHA Tang *tsiɛ̌ Viet thử

Unicode 5.2
Character Definition small sand bank , islet
Pinyin ZHU3 Jyutping zyu2 On SHO Kun NAGISA Hangul Korean CE Tang *jiǔ Viet chã

Unicode 5.2
Character Definition luster of gem ; lustrous , bright
Pinyin CUO3 CUO1 Jyutping co1 On SA Kun MIGAKU Hangul Korean CHA

Unicode 5.2
Character Definition giant clam , Tridacna gigas
Pinyin CHE1 Jyutping ce1 On SHA Hangul Korean CHA
Simplified U+7817

Unicode 5.2
Character Definition polish , buff ; scrutinize
Pinyin CUO1 Jyutping co1 On SA Kun MIGAKU Hangul Korean CHA Tang tsɑ Viet vải tha

Unicode 5.2
Character Definition brief note ; official communique
Pinyin ZHA2 DA2 On SATSU TOU Kun SASU KAGI Hangul Korean CHA
Variant U+5273

Unicode 5.2
Character Definition tea ; tea plant
Pinyin MING2 MING3 Jyutping ming4 ming5 On MEI BEI MYOU Kun CHA Hangul Korean MYENG

Unicode 5.2
Character Definition tea
Pinyin CHA2 Jyutping caa4 On CHA SA TA Kun CHA Hangul Korean TA CHA Tang djha Viet trà
Variant U+F9FE

Unicode 5.2
Character Definition mat , pad ; rely on ; pretext
Pinyin JIE4 JI2 Jyutping ze3 ze6 zik6 On SHA SEKI JAKU Kun SHIKU KARI FUMU Hangul Korean CA CEK Tang dzhià Viet chạ
Variant U+501F

Unicode 5.2
Character Definition error , mistake , slip ; failure
Pinyin CUO1 CHUAI4 Jyutping co1 On SA Kun TSUMAZUKU Hangul Korean CHA Tang *tsɑ Viet tha

Unicode 5.2
Character Definition cart , vehicle ; carry in cart
Pinyin CHE1 JU1 Jyutping ce1 geoi1 On SHA KYO Kun KURUMA Hangul Korean CHA KE Tang *giu chia Viet xa
Simplified U+8F66

Unicode 5.2
Character Definition cover , shield , protect
Pinyin ZHE1 Jyutping ze1 On SHA Kun SAEGIRU Hangul Korean CHA Tang *jia

Unicode 5.2
Character Definition germanium ; metal flashing on the axle of a cart
Pinyin ZHE3 DUO3 DU3 Jyutping ze2 On TA Kun MAKIGANE Viet chá
Simplified U+9517

Unicode 5.2
Character
Pinyin TU2 Jyutping tou4 Viet chà

Unicode 5.2
Character Definition red sores on nose
Pinyin ZHA1 On SHA SA Kun HANANOWAKI Korean CHA

Unicode 5.2
Character Definition to show the teeth ; crooked teeth
Pinyin ZI1 CHAI2 Jyutping zi1 Korean CHA CAY
Simplified U+9F87

Unicode 5.2
Character Definition tea
Hangul Korean CHA
Variant U+8336 Variant U+8336

𠁙
Unicode 5.2
Character 𠁙
Viet chả

𡁽
Unicode 5.2
Character 𡁽
Viet chạ

𣗪
Unicode 5.2
Character 𣗪
Viet chà

𣼫
Unicode 5.2
Character 𣼫
Viet chã

𣾻
Unicode 5.2
Character 𣾻
Viet chã

𤌄
Unicode 5.2
Character 𤌄
Viet chả

𪃙
Unicode 5.2
Character 𪃙
Viet chả

Records 1 - 50 of 98 retrieved in 838 ms