Character an almost collapsing house Definition
CHA2 Pinyin caa4 Jyutping

Character do not care; unmindful of Definition
CHA4 Pinyin caa3 Jyutping


Character first time, for the first time Definition
ZHA4 ZUO4 Pinyin zaa3 zaa6 zok3 Jyutping SAKU SA On TACHIMACHI NAGARA Kun Hangul SA Korean jrhà Tang chạ Viet

Character disappointed, forlorn Definition
CHA4 Pinyin caa3 Jyutping TA On HOKORU WABIRU WABISHII Kun Hangul CHA Korean Viet

Character
CHA1 Pinyin SOU SAHU On WARUGASHIKOI Kun SAP Korean

Character shout, roar, bellow; scold Definition
ZHA4 CHA4 ZHA1 Pinyin zaa1 zaa3 Jyutping TA On THA THAK Korean cha Viet
U+54A4 Simplified


Character (Cant.) imperative final particle Definition
CHA1 Pinyin caa1 caa2 zaa2 Jyutping SA SHA On

Character small mound; place name; hillock Definition
CHA2 Pinyin caa4 Jyutping TA DA On Hangul THA Korean *djhæk Tang

Character beautiful, colorful; girl Definition
CHA4 Pinyin caa3 Jyutping TA TO TSU On OTOME HOKORU Kun
U+59F9 Simplified

Character beautiful, colorful; girl Definition
CHA4 Pinyin caa3 Jyutping TA TO TSU On HOKORU OTOME Kun
U+597C Traditional

Character
CHA1 Pinyin

Character examine, investigate; notice Definition
CHA2 Pinyin caat3 Jyutping SATSU SECHI On SHIRU MIRU AKIRAKA Kun Hangul CHAL Korean sát Viet
U+8A67 Variant

Character diverge, branch off; fork in road Definition
CHA4 Pinyin caa1 caa3 Jyutping SA TA FUN On MACHIGAU KUICHIGAU Kun Hangul CHA Korean

Character name of a mountain; (Cant.) to obstruct Definition
CHA2 Pinyin zaa6 Jyutping SA On

Character pick up with fork or pincers Definition
CHA1 ZHA3 Pinyin caa1 Jyutping SA On SASU SATE Kun xoa Viet
U+640B Variant

Character insert, stick into; plant Definition
CHA1 Pinyin caap3 Jyutping SOU On SASU NINAI TORU Kun SAP Korean *chræp Tang chắp Viet
U+6271 Variant

Character insert Definition
CHA1 Pinyin SOU On SASU NINAI TORU Kun Hangul SAP Korean
U+63D2 Variant

Character smear; rub, wipe; anoint Definition
CHA2 Pinyin caa4 Jyutping TA DA On CHA Korean

Character investigate, examine, seek into Definition
CHA2 ZHA1 Pinyin caa4 zaa1 Jyutping SA On SHIRABERU Kun SA Korean tra Viet
U+67FB Variant

Character raft; time, occasion; to hew Definition
CHA2 CHA1 ZHA1 Pinyin caa4 Jyutping SA On IKADA Kun Hangul CHA Korean jrha Tang xay Viet

Character sassafras tzumu Definition
CHA2 SA4 Pinyin SATSU On SHINBASHIRA Kun

Character a branching stream Definition
CHA4 Pinyin caa1 caa3 Jyutping SA SHA On xoà Viet

Character small sand bank, islet Definition
ZHU3 Pinyin zyu2 Jyutping SHO On NAGISA Kun Hangul CE Korean *jiǔ Tang chã Viet


Character
CHA1 Pinyin

Character
CHA2 Pinyin caa3 caa4 Jyutping

Character
CHA4 Pinyin

Character
CHA1 Pinyin SA On

Character to separate the grain from the husk Definition
CHA1 Pinyin caap3 Jyutping SOU SHOU On USUJIKU Kun

Character raft; boat; skiff Definition
CHA1 Pinyin caa1 caa4 co1 Jyutping SA SHA SAI SE On KOBUNE FUNE Kun

Character harvest Definition
CHI2 CHA2 Pinyin ci4 Jyutping SHI JI On SHIGERU Kun SI Korean

Character tea Definition
CHA2 Pinyin caa4 Jyutping CHA SA TA On CHA Kun Hangul TA CHA Korean djha Tang trà Viet
U+F9FE Variant

Character mat, pad; rely on; pretext Definition
JIE4 JI2 Pinyin ze3 ze6 zik6 Jyutping SHA SEKI JAKU On SHIKU KARI FUMU Kun Hangul CA CEK Korean dzhià Tang chạ Viet
U+501F Variant

Character
CHA4 Pinyin


Character to brag; exaggerated; to wonder at Definition
CHA4 DU4 Pinyin caa3 Jyutping TA On KAKOTSU WABIRU WABI Kun Hangul THA Korean
U+8BE7 Simplified

Character be surprised, be shocked Definition
CHA4 Pinyin caa3 Jyutping
U+8A6B Traditional

Character to tread on, walk through Definition
CHA3 Pinyin caa1 zaa1 Jyutping

Character
CHA1 Pinyin SA SHA On


Records 1 - 50 of 270 retrieved in 238 ms