Character bow Definition
CHAO1 Pinyin ciu1 Jyutping SEU On SORIKAERU Kun

Character
CHAO1 Pinyin ciu1 tiu4 Jyutping CHOU SHOU On KANASHIMU Kun Hangul CHO Korean

Character copy, confiscate, seize Definition
CHAO1 Pinyin caau1 Jyutping SHOU On TORU KASUMETORU UTSUSU Kun Hangul CHO Korean sao Viet

Character
CHAO1 Pinyin

Character
CHAO1 Pinyin caau3 Jyutping


Character jump over, leap over; surpass Definition
CHAO1 CHAO3 CHAO4 TIAO4 Pinyin ciu1 Jyutping CHOU On KOERU KOSU Kun Hangul CHO Korean tjiɛu Tang siêu Viet

Character paper money, bank notes; copy Definition
CHAO1 MIAO3 CHAO3 Pinyin caau1 Jyutping SHOU BYOU On HASAMITORU KASUMERU UTSUSU Kun Hangul CHO Korean
U+949E Simplified

Character paper money, bank notes; copy Definition
CHAO1 MIAO3 Pinyin caau1 Jyutping
U+9214 Traditional

Traditional Simplified
chao1 Pinyin
to plagiarize English

剿襲 Traditional 剿袭 Simplified
chao1 xi2 Pinyin
抄襲|抄袭[chao1 xi2] Variant

剿說 Traditional 剿说 Simplified
chao1 shuo1 Pinyin
to plagiarize English

Traditional Simplified
chao1 Pinyin
, to plagiarize Variant

吵吵 Traditional 吵吵 Simplified
chao1 chao5 Pinyin
to make a racket English to quarrel English

Traditional Simplified
chao1 Pinyin
unbent bow English

Traditional Simplified
chao1 Pinyin
to copy English to plagiarize English to search and seize English to go English to transcribe English to take a shortcut English to search and confiscate English

抄件 Traditional 抄件 Simplified
chao1 jian4 Pinyin
duplicate (copy) English


抄寫 Traditional 抄写 Simplified
chao1 xie3 Pinyin
to copy English to transcribe English


抄手 Traditional 抄手 Simplified
chao1 shou3 Pinyin
to fold one's arms English copyist English wonton (topolect, esp. Sichuan) English

抄本 Traditional 抄本 Simplified
chao1 ben3 Pinyin
handwritten copy English

抄查 Traditional 抄查 Simplified
chao1 cha2 Pinyin
to search and confiscate English

抄獲 Traditional 抄获 Simplified
chao1 huo4 Pinyin
to search and seize English

抄網 Traditional 抄网 Simplified
chao1 wang3 Pinyin
dip net English

抄襲 Traditional 抄袭 Simplified
chao1 xi2 Pinyin
to plagiarize English to copy English to attack the flank or rear of an enemy English

抄身 Traditional 抄身 Simplified
chao1 shen1 Pinyin
to search (a person) English to frisk English

抄近 Traditional 抄近 Simplified
chao1 jin4 Pinyin
to take a shortcut English


抄近路 Traditional 抄近路 Simplified
chao1 jin4 lu4 Pinyin
to take a shortcut English


抄道 Traditional 抄道 Simplified
chao1 dao4 Pinyin
to take a shortcut English

抄錄 Traditional 抄录 Simplified
chao1 lu4 Pinyin
to make a copy of English

Traditional Simplified
chao1 Pinyin
cook by scalding (see ) English

Traditional Simplified
chao1 Pinyin
clamor, uproar, annoyance English

Traditional Simplified
chao1 Pinyin
to exceed English overtake English surpass English transcend English ultra- English super- English to pass English to cross English

超人 Traditional 超人 Simplified
Chao1 ren2 Pinyin
Superman, comic book superhero English

超人 Traditional 超人 Simplified
chao1 ren2 Pinyin
superhuman English exceptional English

超凡 Traditional 超凡 Simplified
chao1 fan2 Pinyin
out of the ordinary English exceedingly (good) English

超出 Traditional 超出 Simplified
chao1 chu1 Pinyin
to exceed English to overstep English to go too far English to encroach English


超前意識 Traditional 超前意识 Simplified
chao1 qian2 yi4 shi2 Pinyin
foresight English超升 Traditional 超升 Simplified
chao1 sheng1 Pinyin
exaltation English

超商 Traditional 超商 Simplified
chao1 shang1 Pinyin
convenience store English supermarket English


超媒體 Traditional 超媒体 Simplified
chao1 mei2 ti3 Pinyin
hypermedia English

超對稱 Traditional 超对称 Simplified
chao1 dui4 chen4 Pinyin
supersymmetry English

超導 Traditional 超导 Simplified
chao1 dao3 Pinyin
superconductor English superconductivity (physics) English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 29970 ms