Character fetters, shackles, handcuffs Definition
ZHI4 ZHI2 Pinyin zat6 Jyutping SHITSU On ASHIKASE Kun Hangul CIL Korean jit Tang chuối Viet

Character
CUI1 Pinyin SAI SE On TSUMU Kun chuôi Viet

Character c Definition
ZUI1 Pinyin SAI On FUSHI Kun chuối Viet

Character livestock, domestic animals Definition
CHU4 XU4 Pinyin cuk1 Jyutping CHIKU KIKU KYUU On TAKUWAERU YASHINAU KAU Kun Hangul CHWUK HYUK Korean chuỗi súc Viet

Character
CHI2 Pinyin ci4 Jyutping CHI JI CHITSU JICHI TETSU DECHI On chuối Viet

𠁻 Character
chuỗi Viet

𥣽 Character
chuỗi Viet

𦀵 Character
chuỗi Viet

𩸯 Character
chuối Viet


Records 1 - 9 of 9 retrieved in 487 ms