Unicode 5.2
Character Definition fetters , shackles , handcuffs
Pinyin ZHI4 ZHI2 Jyutping zat6 On SHITSU Kun ASHIKASE Hangul Korean CIL Tang jit Viet chuối

Unicode 5.2
Character
Pinyin CUI1 On SAI SE Kun TSUMU Viet chuôi

Unicode 5.2
Character Definition c
Pinyin ZUI1 On SAI Kun FUSHI Viet chuối

Unicode 5.2
Character Definition livestock , domestic animals
Pinyin CHU4 XU4 Jyutping cuk1 On CHIKU KIKU KYUU Kun TAKUWAERU YASHINAU KAU Hangul Korean CHWUK HYUK Viet chuỗi súc

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHI2 Jyutping ci4 On CHI JI CHITSU JICHI TETSU DECHI Viet chuối

𠁻
Unicode 5.2
Character 𠁻
Viet chuỗi

𥣽
Unicode 5.2
Character 𥣽
Viet chuỗi

𦀵
Unicode 5.2
Character 𦀵
Viet chuỗi

𩸯
Unicode 5.2
Character 𩸯
Viet chuối

Unicode 12.1
Character Definition livestock , domestic animals
Pinyin chù Jyutping cuk1 On CHIKU KIKU KYUU Kun TAKUWAERU YASHINAU KAU Hangul : 0E Korean CHWUK HYUK Viet chuỗi súc

Records 1 - 10 of 10 retrieved in 28 ms