Character a land-slide, name of mountain Definition
CUO2 CUO3 Pinyin co4 JyutpingCharacter to grind barley Definition
CUO2 CUO4 YE4 ZHEN3 ZI3 Pinyin co4 zi2 Jyutping

Character (Cant.) to jerk Definition
CUO4 Pinyin co4 cok3 Jyutping SAKU On KIRIMIGAKU Kun CHAK CAK Korean

Character
ZOU1 Pinyin co4 zau1 Jyutping SHIU SU SHU JU On HARAMU MIMEYOI YAMOME Kun

Character a swelling of the lymph nodes Definition
CUO2 Pinyin co4 Jyutping SA ZA On ENOGO HARIMONO Kun Hangul CWA Korean

Character a dwarf Definition
CUO2 Pinyin co4 Jyutping SA ZA On

Character hoe Definition
CHU2 Pinyin co4 Jyutping JO On SUKU Kun Hangul SE Korean
U+92E4 Variant

Character hoe; eradicate, eliminate Definition
CHU2 JU3 XU2 Pinyin co4 Jyutping SHO ZO SO On SUKI Kun Hangul SE Korean

Character hoe; eradicate Definition
CHU2 JU3 Pinyin co4 Jyutping JO SO On KUWA SUKU SUKI Kun Hangul SE Korean jrhiu Tang
U+9504 Simplified

Character hoe; eradicate Definition
CHU2 Pinyin co4 Jyutping
U+92E4 Traditional

Character hill Definition
TUO2 YI3 ZHI4 Pinyin co4 to4 zi6 Jyutping CHI JI SHI TA DA On SAKA KUZURERU Kun Hangul CHI Korean

Character chick, fledging; infant, toddler Definition
CHU2 Pinyin co4 Jyutping SUU SU JU On HINA HIYOKO Kun Hangul CHWU Korean

Character salty; salt Definition
CUO2 Pinyin co4 Jyutping SA ZA SHI JI On SHIO Kun
U+9E7E Simplified

Character salty; salt Definition
CUO2 Pinyin co4 Jyutping
U+9E7A Traditional


Records 1 - 16 of 16 retrieved in 156 ms