Character loquat Definition
PA2 BA4 Pinyin paa4 Jyutping HA On TSUKA Kun Hangul PHA Korean bha Tang
DAU Cangjie Input Code

Character fall over; lie down; take turns Definition
DAO3 DAO4 Pinyin dou2 dou3 Jyutping TOU On TAORERU TAOSU SAKASAMA Kun Hangul TO Korean dɑù dɑ̀u Tang đảo Viet

Character weak; wearied; in distress Definition
NING2 Pinyin ning4 Jyutping DAU NYAU On NAYAMU YOWAI Kun Hangul NYENG Korean

Character pouch Definition
DOU1 Pinyin dau1 Jyutping TOU On KABUTO Kun Hangul TWU Korean đâu Viet

Character
QIU2 Pinyin SHUU JUU On dẫu Viet


Character sister-in-law, elder brother's wife Definition
SAO3 Pinyin sou2 Jyutping SOU On ANYOME Kun Hangul SWU Korean dâu Viet

Character
NAO2 Pinyin naau4 Jyutping DAU On

Character grieved; distressed in mind Definition
DAO1 Pinyin dou1 tou1 Jyutping TOU On UREERU Kun Hangul TO Korean đau Viet

Character throw, cast, fling, pitch; jump Definition
TOU2 Pinyin tau4 Jyutping TOU On NAGERU Kun Hangul THWU Korean *dhou Tang đầu Viet

Character Chinese peck; liquid measure Definition
DOU3 DOU4 Pinyin dau2 Jyutping TO TOU On TOMASU MASU HISHAKU Kun Hangul TWU Korean *dǒu Tang đấu Viet
U+9B25 Traditional

Character pomelo, grapefruit Definition
YOU4 YOU2 ZHU2 Pinyin jau2 jau6 zuk6 Jyutping YUU JIKU On YUZU Kun Hangul YU CHWUK Korean iòu Tang dâu Viet

Character
DOU1 Pinyin dâu Viet

Character oil, fat, grease, lard; paints Definition
YOU2 YOU4 Pinyin jau4 Jyutping YU YUU On ABURA Kun Hangul YU Korean iou Tang dầu Viet

Character crockery, porcelain, chinaware Definition
CI2 Pinyin ci4 Jyutping SHI JI On KAME Kun Hangul CA Korean dậu sứ Viet
U+7506 Variant

Character smallpox Definition
DOU4 Pinyin dau6 Jyutping TOU On MOGASA Kun Hangul TWU Korean đậu Viet

Character the high land along a river Definition
GAO1 GU1 HAO2 Pinyin gou1 Jyutping KOU On SAWA SAKAI SUSUMU Kun Hangul KO Korean gɑu Tang đậu cau Viet
U+7690 Variant

Character pray; entreat, beg, plead; prayer Definition
DAO3 Pinyin dou2 tou2 Jyutping TOU On INORU INORI MATSURU Kun Hangul TO Korean dɑ̀u dɑ̌u Tang đảo Viet
U+7977 Simplified

Character soft Definition
RU2 ER2 NAO4 Pinyin ji4 jyu4 naau6 Jyutping DAU JU JI On SUNE Kun Hangul NO Korean

Character beans, peas; bean-shaped Definition
DOU4 Pinyin dau2 dau6 Jyutping TOU ZU On MAME TAKATSUKI Kun Hangul TWU Korean dhòu Tang đậu Viet

Character 10th terrestrial branch; a wine vessel Definition
YOU3 Pinyin jau5 Jyutping YUU On TORI MINORU Kun Hangul YU Korean dấu Viet
U+4E23 Variant

Character head; top; chief, first; boss Definition
TOU2 TOU5 Pinyin tau4 Jyutping TOU ZU TO On ATAMA KASHIRA KOUBE Kun Hangul TWU Korean *dhou Tang đầu Viet
U+5934 Simplified

Character struggle, fight, compete, contend Definition
DOU4 Pinyin dau3 Jyutping TOU TSU KAKU On TATAKAU ARASOU Kun đấu Viet
U+6597 Simplified U+9B2C Variant

Character struggle, fight, compete, contend Definition
DOU4 Pinyin dau3 Jyutping TOU On TATAKAU Kun đấu Viet
U+9B25 Variant

Character struggle, fight, compete, contend Definition
DOU4 Pinyin dau3 Jyutping TOU On TATAKAU Kun Hangul THWU Korean đấu Viet
U+9B25 Variant

Character struggle, fight, compete, contend; (Cant.) woodwork, carpentry Definition
DOU4 Pinyin dau3 Jyutping TOU On TATAKAU ARASOU Kun dòu Tang đấu Viet
U+9B25 Variant

𠲢 Character
đáu Viet

𠴼 Character
đáu Viet

𤴬 Character
đau Viet

𥆺 Character
dấu Viet

𥴙 Character
dậu Viet

𧿫 Character (Cant.) to have a rest Definition
tau2 Jyutping dấu Viet

𨁋 Character
đậu Viet

𨁪 Character
dấu Viet

𨣥 Character
dấu Viet

ダウ Reading Dau Romaji Dow RomajiCharacter
DOU1 Pinyin dau1 dau2 Jyutping TOU On KORE YA Kun


Character
DOU1 DOU4 Pinyin dau1 dau6 Jyutping

Character name of a mountain Definition
DOU3 Pinyin dau2 Jyutping

Character
DOU3 Pinyin dau2 Jyutping

Character tremble, shake, rouse; give shake Definition
DOU3 Pinyin dau2 Jyutping TOU TO On AGERU FURUU Kun Hangul TWU Korean

Character capital Definition
DOU3 ZHU3 Pinyin dau2 zyu2 Jyutping SHU TOU TSU On HISHIYAKU Kun Hangul TWU Korean rẫu Viet

Character investigate, inspect Definition
JIU1 JIU3 Pinyin dau2 gau2 Jyutping KYUU On AZANAU TADASU Kun Hangul KYU KYO Korean giə̌u Tang
U+7EA0 Simplified U+7CFA Variant

Character tadpole Definition
DOU3 Pinyin dau2 Jyutping TOU TSU On Hangul TWU Korean

Character grand, valiant Definition
JIU3 JIU1 JIU4 Pinyin dau2 gau2 Jyutping KYUU On HATARAKI Kun Hangul KYU Korean

Character a wine flagon Definition
DOU3 Pinyin dau2 Jyutping TOU ZU On
U+94AD Simplified

Character a wine flagon Definition
DOU3 Pinyin dau2 Jyutping
U+9204 Traditional


Records 1 - 50 of 99 retrieved in 4258 ms