Character earth; soil, ground; region Definition
DI4 DE5 Pinyin dei6 deng6 Jyutping CHI JI On TSUCHI Kun Hangul CI Korean *dhì Tang địa Viet

Character drag, tow; throw; twist Definition
YE4 ZHUAI4 ZHUAI1 Pinyin jai6 jit6 Jyutping EI ETSU ECHI SEI On HIKU Kun Hangul YEY Korean iɛ̀i Tang dìa Viet

𡌡 Character
đĩa Viet

𣾸 Character
đìa Viet

𥐦 Character
dĩa Viet

𥐨 Character
đĩa Viet

𥒃 Character
đĩa Viet

𥒦 Character
đĩa Viet

𥓵 Character
đĩa Viet

𧋘 Character
đỉa Viet

𧍉 Character
đỉa Viet

𧣧 Character
dia Viet

ディア Reading
deer Translation eng dear Translation eng

ディア Reading Dia Romaji

Traditional Simplified
dia3 Pinyin
coy English childish English

Traditional Simplified
dia3 Pinyin
verschämt, neckisch, kokett (u.E.) Deutsch

トラペン Reading
transparency Translation eng Overhead-Folie Translation ger Transparent Translation ger Dia Translation ger

写し絵 Word
うつしえ Reading
magic-lantern picture Translation eng child's copying pictures Translation eng shadowgraph Translation eng Schattenriss Translation ger Foto Translation ger Lichtbild Translation ger Dia Translation ger nach der Natur gemaltes Bild Translation ger

ジア島 Word
ジアとう Reading Dia (island) Romaji

Literal
xiu1 Reading Pinyin キュウ Reading On やす. Reading Kun やす.まる Reading Kun やす.める Reading Kun hyu Reading Korean Reading Korean
rest Meaning day off Meaning retire Meaning sleep Meaning repos Meaning fr jour de repos Meaning fr se coucher Meaning fr dormir Meaning fr descanso Meaning es descansar Meaning es tomarse un descanso Meaning es estar descansado Meaning es dar descanso Meaning es descanso Meaning pt dia desligado Meaning pt aposentar Meaning pt sono Meaning pt

Literal
zhou4 Reading Pinyin チュウ Reading On ひる Reading Kun ju Reading Korean Reading Korean
daytime Meaning noon Meaning journée Meaning fr midi Meaning fr día Meaning es mediodía Meaning es dia Meaning pt meio-dia Meaning pt

Literal
ri4 Reading Pinyin ニチ Reading On ジツ Reading On Reading Kun -び Reading Kun -か Reading Kun Nanori あき Nanori いる Nanori Nanori くさ Nanori こう Nanori Nanori たち Nanori Nanori にっ Nanori につ Nanori Nanori il Reading Korean Reading Korean
day Meaning sun Meaning Japan Meaning counter for days Meaning jour Meaning fr soleil Meaning fr Japon Meaning fr compteur de jours Meaning fr día Meaning es solar Meaning es Japón Meaning es sol Meaning es rayo de sol Meaning es dia Meaning pt sol Meaning pt Japão Meaning pt

Literal
yao4 Reading Pinyin yue4 Reading Pinyin ヨウ Reading On てる Nanori yo Reading Korean Reading Korean
weekday Meaning jour de la semaine Meaning fr día de la semana Meaning es brillar Meaning es resplandecer Meaning es dia útil Meaning pt

Literal
yang2 Reading Pinyin ヨウ Reading On Reading Kun あき Nanori あきら Nanori あけ Nanori はる Nanori ひろ Nanori やん Nanori Nanori yang Reading Korean Reading Korean
sunshine Meaning yang principle Meaning positive Meaning male Meaning heaven Meaning daytime Meaning Yang Meaning fr soleil Meaning fr éclat solaire Meaning fr positif Meaning fr mâle Meaning fr paradis Meaning fr journée Meaning fr positivo Meaning es masculino Meaning es brilho do sol Meaning pt princípio do yang Meaning pt positivo Meaning pt masculino Meaning pt paraíso Meaning pt dia Meaning pt

ディアー Reading Deere Romaji Diers Romaji

ディアーヌ Reading Diane Romaji

ディアベリ Reading Diabelli Romaji

ディアボーン Reading Dearborn Romaji

ディアボロ Reading
diabolo Translation eng

ディアボロ Reading Diavolo Romajiディアブル Reading Diable Romaji

ディアデン Reading Dearden Romaji

ディアドレ Reading Deirdre Romaji

ディアドリー Reading Deidre Romaji


ディアギレフ Reading Diaghilev Romaji

低矮 Traditional 低矮 Simplified
di1 ai3 Pinyin
short English low English

低矮 Traditional 低矮 Simplified
di1 ai3 Pinyin
nieder (u.E.) (Adj) DeutschRecords 1 - 50 of 140 retrieved in 2135 ms