Character bull; bullock; ox (castrated) Definition
DI2 DU2 Pinyin dik6 Jyutping


Character rain, to rain Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping

Character a coiffure with a topknot; a wig Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping

Character salty; briny; salted Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping

Character enemy, foe, rival; resist Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping
U+6575 Traditional

Character enemy, foe, rival; resist Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping TEKI On KATAKI ADA Kun Hangul CEK Korean *dhek Tang địch Viet
U+654C Simplified

Character
YOU2 DI2 Pinyin dik6 jau4 Jyutping YUU U YU TEKI CHAKU On

Character wash, cleanse, purify; sweep Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping
U+6ECC Traditional

Character wash, cleanse, purify; sweep Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping DEKI JOU On ARAU Kun Hangul CHEK Korean dhek Tang sạch Viet
U+6DA4 Simplified

Character tribe from northern china; surnam Definition
DI2 TI4 Pinyin dik6 Jyutping TEKI On EBISU Kun Hangul CEK Korean địch Viet

Character long Definition
TI4 DI2 Pinyin dik6 tik1 Jyutping TEKI CHAKU On

Character surname; a kind of pheasant; plumes Definition
DI2 ZHAI2 Pinyin dik6 zaak6 Jyutping KEKI JAKU TAKU On KIJI Kun Hangul CEK CHAYK Korean

Character reed, Miscanthus saccariflorus Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping TEKI On OGI Kun Hangul CEK Korean dhek Tang

Character
DI2 Pinyin dik6 Jyutping

覿 Character see; interview; be admitted to audience Definition
DI2 JI2 Pinyin dik6 Jyutping TEKI On AU Kun Hangul CEK Korean dhek Tang
U+89CC Simplified

Character see; interview; be admitted to audience Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping
U+89BF Traditional

Character enlighten, advance; progress Definition
DI2 Pinyin dik6 Jyutping TEKI On MICHI Kun Hangul CEK Korean

Character spoon, key Definition
DI1 CHI2 DI2 SHI2 Pinyin dik6 si4 Jyutping TEI TAI DAI On UTSUWA Kun Hangul SI Korean

Character
DI2 Pinyin dik6 Jyutping TEKI JAKU TAKU DAKU On YAMADORI Kun


Records 1 - 20 of 20 retrieved in 1417 ms