Character summon; propagate, transmit Definition
CHUAN2 ZHUAN4 Pinyin cyun4 zyun6 Jyutping DEN TEN On TSUTAERU Kun Hangul CEN Korean djhiuɛ̀n Tang truyền Viet
U+4F20 Simplified

Character beams, rafters, supports Definition
CHUAN2 Pinyin cyun4 Jyutping TEN On TARUKI Kun Hangul YEN Korean djhiuɛn Tang


Records 1 - 2 of 2 retrieved in 356 ms