Character edible fungus from trees Definition
RUAN2 RUAN3 Pinyin zi4 zyun5 Jyutping

Character edible greens; amaranth Definition
XIAN4 HUAN2 WAN4 Pinyin jin6 Jyutping KAN GEN KEN On HIYU Kun
U+82CB Simplified

Character edible bean; surname Definition
GE2 GE3 Pinyin got3 Jyutping KATSU KACHI On KUZU TSUZURA Kun Hangul KAL Korean gɑt Tang

Character edible amaranth; straw basket Definition
KUI4 KUAI4 Pinyin gwai6 Jyutping
U+8562 Traditional

Character edible water plant, bracenia Definition
CHUN2 Pinyin seon4 Jyutping SHUN JUN On NUNAWA Kun Hangul SWUN Korean
U+83BC Simplified U+8493 Variant

Character edible amaranth; straw basket Definition
KUI4 KUAI4 Pinyin gwai6 Jyutping KAI KE KI GI On ARERU Kun
U+8489 Simplified

Character edible fern Definition
QI2 Pinyin

Character edible mushrooms Definition
MO4 MO2 Pinyin mo4 Jyutping BA MA On

アホロートル Reading アホロトル Reading
axolotl Translation eng Mexican walking fish Translation eng edible salamander Translation eng neotenous salamander (Ambystoma mexicanum) Translation eng {Zool.} Axolotl Translation ger (mexikanischer Schwanzlurch Translation ger <wiss. N.: Ambystoma mexicanum>) Translation ger

燕巣 Word
えんそう Reading えんず Reading
swift's nest (used to make bird's nest soup) Translation eng edible bird's nest Translation eng essbares Schwalbennest Translation ger
ツバメの巣 Crossref

山菜 Word
さんさい Reading
edible wild plants Translation eng essbare wildwachsende Pflanzen Translation ger plantes sauvages comestibles Translation fre


食用 Word
しょくよう Reading
for use as food Translation eng edible Translation eng Essbarkeit Translation ger Genießbarkeit Translation ger


食用花 Word
しょくようか Reading
edible flower Translation eng

エディブルフラワー Reading
edible flower Translation eng


料理菊 Word
りょうりぎく Reading
edible chrysanthemum Translation eng
食用菊 Crossref


食菌 Word
しょくきん Reading
edible mushroom Translation eng

可吃 Traditional 可吃 Simplified
ke3 chi1 Pinyin
edible English

可食 Traditional 可食 Simplified
ke3 shi2 Pinyin
edible English

木耳 Traditional 木耳 Simplified
mu4 er3 Pinyin
edible tree fungus English

Traditional Simplified
chun2 Pinyin
edible water plant English Brasenia schreberi English

Traditional Simplified
chun2 Pinyin
edible water plant English Brasenia schreberi English

食用 Traditional 食用 Simplified
shi2 yong4 Pinyin
food product English to use as food English edible English

食鹽 Traditional 食盐 Simplified
shi2 yan2 Pinyin
edible salt English

Literal
xian4 Reading Pinyin カン Reading On ケン Reading On ひゆ Reading Kun
edible greens Meaning amaranth Meaning

Literal
kui4 Reading Pinyin カイ Reading On Reading On Reading On .れる Reading Kun
edible amaranth Meaning straw basket Meaning

Literal
mo4 Reading Pinyin mo2 Reading Pinyin Reading On Reading On
edible mushrooms Meaning


Records 1 - 30 of 30 retrieved in 561 ms