Character
FA1 Pinyin HATSU BOCHI On SOMUKU UTSU Kun

Character issue, dispatch, send out; hair Definition
FA1 FA4 FA3 BO1 Pinyin faat3 Jyutping
U+767C U+9AEE Traditional U+767C Variant


Character
FA1 Pinyin Hangul PEL Korean

Character to remove evil; to cleanse; to wash away Definition
FA1 Pinyin faat3 Jyutping


Character issue, dispatch, send out, emit Definition
FA1 FA4 BO1 Pinyin faat3 Jyutping HOTSU HATSU On HANATSU TSUKAWASU ABAKU Kun Hangul PAL Korean *biæt Tang phát Viet
U+53D1 Simplified U+767A Variant

Character
FA1 FA2 Pinyin fat6 Jyutping

Traditional Simplified
fa1 Pinyin
to remove evil English to cleanse English to wash away English

Traditional Simplified
fa1 Pinyin
Japanese variant of | English

Traditional Simplified
fa1 Pinyin
to send out English to show (one's feeling) English to issue English to develop English classifier for gunshots (rounds) English


發交 Traditional 发交 Simplified
fa1 jiao1 Pinyin
to issue and deliver (to people) English

發亮 Traditional 发亮 Simplified
fa1 liang4 Pinyin
to shine English shiny English

發令 Traditional 发令 Simplified
fa1 ling4 Pinyin
to issue an order English

發令槍 Traditional 发令枪 Simplified
fa1 ling4 qiang1 Pinyin
starting pistol English

發件人 Traditional 发件人 Simplified
fa1 jian4 ren2 Pinyin
sender (of mail) English From: (email header) English

發佈 Traditional 发布 Simplified
fa1 bu4 Pinyin
to release English to issue English to announce English to distribute English also written 發布|发布[fa1 bu4] English

發佈會 Traditional 发布会 Simplified
fa1 bu4 hui4 Pinyin
news conference English briefing English

發作 Traditional 发作 Simplified
fa1 zuo4 Pinyin
to flare-up English to break out English

發信 Traditional 发信 Simplified
fa1 xin4 Pinyin
post a letter English

發光 Traditional 发光 Simplified
fa1 guang1 Pinyin
shine English

發光二極管 Traditional 发光二极管 Simplified
fa1 guang1 er4 ji2 guan3 Pinyin
light-emitting diode English LED English

發光強度 Traditional 发光强度 Simplified
fa1 guang1 qiang2 du4 Pinyin
luminous intensity English

發兵 Traditional 发兵 Simplified
fa1 bing1 Pinyin
to dispatch an army English to send troops English

發冷 Traditional 发冷 Simplified
fa1 leng3 Pinyin
to catch cold English

發出 Traditional 发出 Simplified
fa1 chu1 Pinyin
to issue (an order, decree etc) English to send out English to dispatch English to produce a sound English to let out (a laugh) English

發出指示 Traditional 发出指示 Simplified
fa1 chu1 zhi3 shi4 Pinyin
to issue instructions English

發刊 Traditional 发刊 Simplified
fa1 kan1 Pinyin
to publish English to put out (a document) English

發刊詞 Traditional 发刊词 Simplified
fa1 kan1 ci2 Pinyin
foreword English preface (to a publication) English

發動 Traditional 发动 Simplified
fa1 dong4 Pinyin
to start English to launch English to unleash English to mobilize English to arouse English

發動力 Traditional 发动力 Simplified
fa1 dong4 li4 Pinyin
motive power English

發動機 Traditional 发动机 Simplified
fa1 dong4 ji1 Pinyin
engine English motor English

發包 Traditional 发包 Simplified
fa1 bao1 Pinyin
to put out to contract English

發卡 Traditional 发卡 Simplified
fa1 ka3 Pinyin
to issue a card English

發呆 Traditional 发呆 Simplified
fa1 dai1 Pinyin
to daydream English lost in thought English

發售 Traditional 发售 Simplified
fa1 shou4 Pinyin
to sell English

發問 Traditional 发问 Simplified
fa1 wen4 Pinyin
to question English to ask English to raise a question English

發喪 Traditional 发丧 Simplified
fa1 sang1 Pinyin
to hold a funeral English

發嘎嘎聲 Traditional 发嘎嘎声 Simplified
fa1 ga1 ga1 sheng1 Pinyin
rattle English


發回 Traditional 发回 Simplified
fa1 hui2 Pinyin
send back English return English

發報 Traditional 发报 Simplified
fa1 bao4 Pinyin
to send a message English

發報人 Traditional 发报人 Simplified
fa1 bao4 ren2 Pinyin
sender (of a message) English

發奮 Traditional 发奋 Simplified
fa1 fen4 Pinyin
to make an effort English to push for sth English to work hard English發家 Traditional 发家 Simplified
fa1 jia1 Pinyin
to lay down a family fortune English to get rich English to become prosperous English

發射 Traditional 发射 Simplified
fa1 she4 Pinyin
to shoot (a projectile) English to fire (a rocket) English to launch English to emit (a particle) English to discharge English emanation English emission English

發射井 Traditional 发射井 Simplified
fa1 she4 jing3 Pinyin
launching silo English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 115 ms