Character condition, situation; furthermore Definition
KUANG4 Pinyin fong3 Jyutping KYOU On IWANYA OMOMUKI Kun HWANG Korean *xiuɑ̀ng Tang huống Viet
U+6CC1 Traditional

Character put, release, free, liberate Definition
FANG4 FANG3 Pinyin fong3 Jyutping HOU On HANASU HANATSU YURUSU Kun Hangul PANG Korean *biɑ̀ng Tang phóng Viet

Character condition, situation; furthermore Definition
KUANG4 Pinyin fong3 Jyutping KYOU On IWANYA OMOMUKI Kun Hangul HWANG Korean *xiuɑ̀ng Tang
U+51B5 Simplified

Character fine silks; floss Definition
KUANG4 Pinyin fong3 kong3 kwong3 Jyutping KOU On WATA NUME Kun Hangul KWANG Korean quang Viet
U+7E8A Variant

Character give, grant, bestow; surname Definition
KUANG4 Pinyin fong3 Jyutping KYOU KOU On TAMAU Kun Hangul HWANG Korean
U+8D36 Simplified

Character give, grant, bestow; surname Definition
KUANG4 Pinyin fong3 Jyutping
U+8CBA Traditional


Records 1 - 7 of 7 retrieved in 148 ms