Character thriving; flourishing Definition
DOU4 FU4 Pinyin fu5 Jyutping

Character married women; woman; wife Definition
FU4 Pinyin fu5 Jyutping
U+5A66 Traditional

Character married women; woman; wife Definition
FU4 Pinyin fu5 Jyutping FU On YOME ONNA Kun Hangul PWU Korean *bhiǒu Tang phụ Viet
U+5987 Simplified

负电子 Traditional 负电子 Simplified
fu5 dian4 zi3 Pinyin
Negatron (u.E.) (Phys) Deutsch


Character begin; man, father; great; a distance of ten li Definition
FU3 PU4 PU3 Pinyin fu2 pou2 pou3 Jyutping HO FU On HAJIME SUKE Kun Hangul PO Korean biǒ Tang phủ Viet

Character tutor, teacher; assist; surname Definition
FU4 FU1 Pinyin fu6 Jyutping FU On MORI TSUKU KASHIZUKU Kun Hangul PWU Korean biò Tang phó Viet

Character man, male adult, husband; those Definition
FU1 FU2 Pinyin fu1 fu4 Jyutping FU FUU On OTTO OTOKO SORE Kun Hangul PWU Korean *bio bhio Tang phu Viet

Character a piece of cloth used wrap bundles Definition
FU2 Pinyin fuk6 Jyutping FUKU On FUKUSA Kun POK Korean

Character instruct, order Definition
FU4 Pinyin fu3 fu6 Jyutping HO BU On IITSUKERU Kun Hangul PWU Korean phó Viet


Records 1 - 10 of 10 retrieved in 42 ms