Character yellow, greenish yellow Definition
WEI3 Pinyin fui2 kui2 Jyutping

Character name of a river in honan Definition
WEI3 Pinyin fui2 Jyutping I On Hangul YU Korean

Character a bruise or contusion Definition
WEI3 Pinyin fui2 Jyutping I YUU U On UCHIKIZU Kun

Character
KUAI4 GUI4 HUI4 Pinyin fui2 kui2 wui6 Jyutping

Character
GUI4 Pinyin fui2 kui2 Jyutping Hangul KOY Korean cổi Viet

Character bribe; bribes; riches, wealth Definition
HUI4 Pinyin fui2 kui2 Jyutping WAI KAI On MAKANAU MAINAU MAKANAI Kun Hangul HOY Korean
U+8D3F Simplified

贿 Character bribe; bribes; riches, wealth Definition
HUI4 Pinyin fui2 Jyutping
U+8CC4 Traditional

Character gate of a market Definition
HUI4 Pinyin fui2 gwai6 kui2 Jyutping KAI GAI KI GI On Hangul KWEY Korean
U+9613 Simplified

Character gate of a market Definition
HUI4 Pinyin fui2 Jyutping
U+95E0 Traditional

Character kind of sturgeon, tuna Definition
WEI3 Pinyin fui2 Jyutping I YUU On MAGURO SHIBI Kun Hangul YU Korean
U+9C94 Simplified

Character kind of sturgeon, tuna Definition
WEI3 Pinyin fui2 Jyutping
U+9BAA Traditional


Records 1 - 11 of 11 retrieved in 38 ms