Character to groan; to moan Definition
YAN2 YAN3 Pinyin gau1 gau2 hau6 ngam4 Jyutping

Character the male organ, obscene language; vulgar expression Definition
QIU2 Pinyin gau1 Jyutping

Character (same as ) lots, to draw lots Definition
gau1 Jyutping


Character (same as ) the pigeon; the turtle dove Definition
gau1 Jyutping

Character
JIU1 Pinyin gau1 kau1 Jyutping KYUU KU On ATSUMERU ATSUMARU Kun KWU Korean

Character sentence Definition
JU4 GOU1 Pinyin gau1 geoi3 Jyutping KU KOU On Hangul KWU KWI Korean *giò Tang câu Viet
U+F906 Variant

Character to strangle; to inquire into Definition
LIAO2 JIU1 LIU2 Pinyin gau1 lau4 Jyutping KYUU RYUU KU On KUKURU Kun

Character
JIU1 Pinyin gau1 Jyutping

Character bending branches, bent limbs Definition
JIU1 Pinyin gau1 Jyutping KYUU On TSUGA Kun Hangul KYU Korean giəu Tang

Character ditch, drain, narrow waterway Definition
GOU1 Pinyin gau1 Jyutping KOU KU On
U+6E9D Traditional

Character river in Henan Definition
JU4 JU1 Pinyin gau1 geoi3 keoi1 Jyutping

Character ditch, drain, narrow waterway Definition
GOU1 GANG3 KOU4 Pinyin gau1 kau1 Jyutping KOU On MIZO Kun Hangul KWU Korean gou Tang
U+6C9F Simplified

Character bamboo basket; bamboo frame Definition
GOU1 Pinyin gau1 Jyutping KOU On FUSEGO KAGARI Kun Hangul KWU Korean quảu Viet

Character
LONG2 Pinyin gau1 Jyutping

Character cord binding on hilt of sword Definition
GOU1 Pinyin gau1 kau1 Jyutping KOU KU On TSUKA Kun gou Tang
U+7F11 Simplified

Character
GOU1 Pinyin gau1 gau2 Jyutping

Character
KOU1 Pinyin gau1 Jyutping

Character hook, barb; sickle; stroke with Definition
GOU1 Pinyin gau1 ngau1 Jyutping KOU KU On KAGI KAKERU Kun
U+94A9 Simplified U+9264 Variant

Character hook, barb; sickle; stroke with Definition
GOU1 Pinyin gau1 ngau1 Jyutping
U+920E U+9264 Traditional U+9264 Variant

Character lots (to be drawn); draw lots Definition
JIU1 Pinyin gau1 Jyutping
U+9B2E Traditional

Character leather arm band Definition
GOU1 Pinyin gau1 gau3 Jyutping KOU KU On YUGOTE Kun Hangul KWU Korean gou kou Tang

Character lots (to be drawn); draw lots Definition
JIU1 Pinyin gau1 Jyutping KYUU On KUJI Kun Hangul KWU Korean
U+9604 Simplified

Character pigeon, dove; collect, assemble Definition
JIU1 QIU2 ZHI4 Pinyin gau1 kau2 Jyutping KYUU KU On HATO ATSUMERU Kun Hangul KWU Korean giou Tang cưu Viet
U+9E20 Simplified

Character pigeon; collect, assemble Definition
JIU1 Pinyin gau1 kau2 Jyutping
U+9CE9 Traditional

Character turtle or tortoise; cuckold Definition
GUI1 JUN1 QIU1 Pinyin gau1 gwai1 gwan1 Jyutping KI KYUU KIN On KAME Kun Hangul KWU KYUN KWI Korean giou gyui Tang
U+9F9F Simplified

Character turtle or tortoise; cuckold Definition
GUI1 JUN1 QIU1 Pinyin gau1 gwai1 gwan1 Jyutping
U+9F9C Traditional

𨳊 Character (Cant.) penis (vulg.) Definition
gau1 Jyutping


Records 1 - 28 of 28 retrieved in 93 ms