Character deceive, lie, delude, cheat Definition
KUANG2 KUANG4 Pinyin gwong2 Jyutping KYOU On TABURAKASU TARASU Kun Hangul KWANG Korean giuɑ̀ng Tang
U+8BF3 Simplified


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 75 ms