Character lead ( a metal) Definition
CHOU2 JIANG4 Pinyin goeng6 Jyutping

Character
QIANG4 Pinyin goeng6 Jyutping KYOU KOU On NAKU Kun KANG Korean


Character starch; paste. to starch Definition
JIANG4 JIANG1 Pinyin goeng6 Jyutping


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 123 ms