Character syrup; jelly-like sugar made from grains Definition
gou1 Jyutping

Character hook, join, connect; entice Definition
GOU1 GOU4 Pinyin au1 gau1 ngau1 Jyutping KOU On NOZOKU MAGARU KAGI Kun Hangul KWU KWI Korean
U+53E5 Variant

Character frame, building, structure Definition
GOU1 GOU4 Pinyin gau3 kau3 Jyutping KOU On KAMAAERU KAMAAU Kun
U+69CB Traditional

Character
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping cau Viet

Character spar; well-sweep Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On Hangul KO Korean

Character quiver (case for arrows) Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On FUKURO Kun Hangul KO Korean

Character ditch, drain, narrow waterway Definition
GOU1 Pinyin gau1 Jyutping KOU KU On
U+6E9D Traditional

Character ditch, drain, narrow waterway Definition
GOU1 GANG3 KOU4 Pinyin gau1 kau1 Jyutping KOU On MIZO Kun Hangul KWU Korean gou Tang
U+6C9F Simplified

Character the high land along a river Definition
GAO1 GU1 HAO2 Pinyin gou1 Jyutping KOU On SAWA SAKAI SUSUMU Kun Hangul KO Korean gɑu Tang đậu cau Viet
U+7690 Variant

Character testicle Definition
GAO1 HAO4 Pinyin gou1 Jyutping KOU On SAWA KINTAMA Kun Hangul KO Korean

Character pole used punt boat Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On SAO Kun Hangul KO Korean gàu Viet

Character bamboo basket; bamboo frame Definition
GOU1 Pinyin gau1 Jyutping KOU On FUSEGO KAGARI Kun Hangul KWU Korean quảu Viet

Character cakes, pastry Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On KONAMOCHI Kun Hangul KO Korean

Character cord binding on hilt of sword Definition
GOU1 Pinyin gau1 kau1 Jyutping KOU KU On TSUKA Kun gou Tang
U+7F11 Simplified

Character cord binding on hilt of sword Definition
GOU1 Pinyin kau1 Jyutping
U+7DF1 Traditional

Character lamb, kid Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On KOHITSUJI Kun Hangul KO Korean

Character grease, fat; paste, ointment Definition
GAO1 GAO4 Pinyin gou1 gou3 Jyutping KOU On ABURA Kun Hangul KO Korean gɑu gɑ̀u Tang cao Viet


Character
GOU1 Pinyin gau1 gau2 Jyutping


Character hook, barb; sickle; stroke with Definition
GOU1 Pinyin gau1 ngau1 Jyutping KOU KU On KAGI KAKERU Kun
U+94A9 Simplified U+9264 Variant

Character hook, barb; sickle; stroke with Definition
GOU1 GOU4 QU2 Pinyin au1 gau1 ngau1 Jyutping KOU KU On KAGI KAKERU Kun Hangul KWU Korean gou Tang câu Viet
U+94A9 Simplified U+920E Variant

Character hook, barb; sickle; stroke with Definition
GOU1 Pinyin gau1 ngau1 Jyutping
U+920E U+9264 Traditional U+9264 Variant

Character leather arm guard Definition
GOU1 Pinyin KOU KU On YUGOTE Kun KWU Korean

Character leather arm band Definition
GOU1 Pinyin gau1 gau3 Jyutping KOU KU On YUGOTE Kun Hangul KWU Korean gou kou Tang

Character cakes, pastry Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On KONAMOCHI Kun

Character high, tall; lofty, elevated Definition
GAO1 GAO4 Pinyin gou1 Jyutping KOU On TAKAI TAKAMARU TAKASA Kun Hangul KO Korean *gɑu Tang cao Viet
U+9AD9 Variant

Character drum Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping KOU On OOTSUZUMI Kun

𣓌 Character a well-sweep Definition
gou1 Jyutping

𦤎 Character a marsh, pool; high; the fifth month Definition
GAO1 Pinyin gou1 Jyutping

Traditional Simplified
gou1 Pinyin
see 佝僂|佝偻[gou1 lou2] English

佝偻 Traditional 佝偻 Simplified
gou1 lou2 Pinyin
rickets (medicine) English

Traditional Simplified
gou1 Pinyin
to attract English to arouse English to tick English to strike out English to delineate English to collude English

勾人 Traditional 勾人 Simplified
gou1 ren2 Pinyin
sexy English seductive English

勾劃 Traditional 勾划 Simplified
gou1 hua4 Pinyin
to sketch English to delineate English

勾勒 Traditional 勾勒 Simplified
gou1 le4 Pinyin
to draw the outline of English to outline English to sketch English to delineate contours of English to give a brief account of English

勾引 Traditional 勾引 Simplified
gou1 yin3 Pinyin
to seduce English to tempt English


勾手 Traditional 勾手 Simplified
gou1 shou3 Pinyin
hook shot English

勾拳 Traditional 勾拳 Simplified
gou1 quan2 Pinyin
hook (punch in boxing) English

勾欄 Traditional 勾栏 Simplified
gou1 lan2 Pinyin
brothel English theater English carved balustrade English

勾玉 Traditional 勾玉 Simplified
gou1 yu4 Pinyin
magatama (Japanese curved beads) English

勾留 Traditional 勾留 Simplified
gou1 liu2 Pinyin
to stay English to stop over English to break one's journey English

勾畫 Traditional 勾画 Simplified
gou1 hua4 Pinyin
blueprinted English

勾結 Traditional 勾结 Simplified
gou1 jie2 Pinyin
to collude with English to collaborate with English to gang up with English

勾股定理 Traditional 勾股定理 Simplified
gou1 gu3 ding4 li3 Pinyin
Pythagorean theorem English

勾芡 Traditional 勾芡 Simplified
gou1 qian4 Pinyin
to thicken with cornstarch English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 196 ms