Unicode 5.2

Unicode 5.2
Character Definition interrogative particle ; repetition of a tune small ; tender
Pinyin YAO1 MO5 ME5 MA5 MO3 Jyutping jiu1 mo1 On EU Korean YO Tang qeu
Traditional U+5E7A U+9EBC U+9EBD
Cangjie Input Code HI

Unicode 5.2
Character Definition ghost ; spirit of dead ; devil
Pinyin GUI3 Jyutping gwai2 On KI Kun ONI Hangul Korean KWI Tang *giuə̌i Viet quỷ
Cangjie Input Code HI

Unicode 5.2
Character Definition great , grand , glorious , distinguished
Pinyin PI1 Jyutping pei1 On HI Kun OOKII Hangul Korean PI Tang pyi Viet vậy

Unicode 5.2
Character Definition separate , part company
Pinyin PI3 PI2 Jyutping pei2 On HI BI Kun WAKARERU Hangul Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition companion , colleague ; utensils
Pinyin HUO3 HUO5 Jyutping fo2 On KA Kun HI HO Korean HWA
Variant U+5925

Unicode 5.2
Character Definition mighty
Pinyin PI1 Jyutping pei1 On HI BI HAI HE Kun OOISAMA Korean PI

Unicode 5.2
Character
Pinyin FEI4 Jyutping fai3 fei4 On HI Kun YABURERU YABURU SOMUKU Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition so that , in order that ; cause
Pinyin BI3 Jyutping bei2 On HI HEI Kun SHIMU Hangul Korean PI Tang byɛ̌

Unicode 5.2
Character
Pinyin FEI4 Jyutping fei6 On HI Kun ASHIKIRU Hangul Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition spoon , ladle ; knife , dirk
Pinyin BI3 Jyutping bei2 bei6 On HI Kun SAJI Hangul Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition bandits , robbers , gangsters
Pinyin FEI3 FEI1 Jyutping fei2 On HI Kun HAKO KATAMI ARAZU Hangul Korean PI PWUN Tang piə̌i Viet phỉ

Unicode 5.2
Character Definition humble , low , inferior ; despise
Pinyin BEI1 Jyutping bei1 On HI Kun HIKUI IYASHII IYASHIMERU Hangul Korean PI Tang biɛ

Unicode 5.2
Character
Pinyin FEI4 Jyutping fei6 On HI BI Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition not , no , negative ; final particle
Pinyin FOU3 PI3 Jyutping fau2 pei2 On HI Kun INA INAMU ARAZU Hangul Korean PWU PI Tang biǒu Viet

Unicode 5.2
Character Definition to rest
Pinyin XI4 Jyutping hei3 On KI CHI REI RYOU Kun IKI IKOU Korean HI LYENG HUY

Unicode 5.2
Character Definition expression of reprimand
Pinyin PEI1 Jyutping pei1 On HI Korean PI Viet bậy

Unicode 5.2
Character Definition low , mean
Pinyin BI3 TU2 On HI TO Kun OSHIMU Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition beer
Pinyin PI2 Jyutping be1 On HI

Unicode 5.2
Character Definition like , love , enjoy ; joyful thing
Pinyin XI3 Jyutping hei2 On KI SHI Kun YOROKOBU YOROKOBI Hangul Korean HUY Tang *xiə̌ Viet hỉ

Unicode 5.2
Character Definition hi
Pinyin HAI1 HAI3 Jyutping hei1 hoi1 On KAI

Unicode 5.2
Character Definition to pant ; wife ; ( Cant .) particle indicating doubt
Pinyin XI4 Jyutping be6 bei6 On HI Kun HANAIKI KAKA AEGI Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition mound , lump ; stealthily
Pinyin PI3 Jyutping pei2 On HI Kun OOKII Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition destroyed , ruined ; to subvert to injure
Pinyin PI3 Jyutping pei2 On HI BI Kun YABURU YABURERU KUTSUGAESU KUTSUGAYERU Hangul Korean PI Viet dãy

Unicode 5.2
Character Definition to compare ; to match ; to equal
Pinyin BI4 Jyutping bai6 bei2 On HI BI Kun KIJIHASHI

Unicode 5.2
Character Definition dam , embankment ; weir
Pinyin PI1 Jyutping pui1 On HI HAI HE Kun OKA Hangul Korean PAY
Variant U+58DE

Unicode 5.2
Character Definition add , increase , attach ; low fence
Pinyin PI2 BEI1 BI4 Jyutping pei4 On HI BI HEI Kun MASU ATAHERU TASUKERU HIKUIHIMEGAKI Hangul Korean PI

Unicode 5.2
Character
Pinyin BI3 On HI Kun KURAABERU

Unicode 5.2
Character Definition big
Pinyin FEI3 On HI Kun OOKII

Unicode 5.2
Character Definition anger
Pinyin BI4 Jyutping bei6 On HI BI Kun SEMARU IKARU Tang bhyì

Unicode 5.2
Character Definition wife , spouse ; imperial concubine
Pinyin FEI1 PEI4 Jyutping fei1 On HI HAI Kun KISAKI Hangul Korean PI PAY Tang *piəi Viet phi

Unicode 5.2
Character Definition one's deceased mother
Pinyin BI3 Jyutping bei2 On HI Kun NAKIHAHA Hangul Korean PI

Unicode 5.2
Character
Pinyin BI4 On HI BI HITSU BICHI

Unicode 5.2
Character
Pinyin FEI1 Jyutping fei1 fei4 On HI Kun SAMAYOU

Unicode 5.2
Character Definition servant girl ; your servant
Pinyin BI4 Jyutping pei5 On HI Kun HASHITAME Hangul Korean PI Tang bhiɛ̌ Viet

Unicode 5.2
Character Definition break wind ; fart ; buttocks
Pinyin PI4 Jyutping pei3 On HI Kun HE Hangul Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition the vagina
Pinyin BI1 Jyutping bei1 On HI

Unicode 5.2
Character
Pinyin PEI1 PEI2 On HI BI HAI HE

Unicode 5.2
Character Definition a skirt ; long robe for women , having no sleeves and fasten down the front
Pinyin PEI4 Jyutping pei3 On HI Kun HUKURO

Unicode 5.2
Character Definition to prepare ; to regulate to hand up
Pinyin PI3 Jyutping pei2 pei5 On HI HEI HAI Kun OSAMERU

Unicode 5.2
Character Definition cover , shield , shelter , protect
Pinyin BI4 Jyutping bei3 On HI Kun OOU KABAU HISASHI Hangul Korean PI Tang

Unicode 5.2
Character Definition a low-built house
Pinyin BEI1 BI3 Jyutping bei1 pei5 On HI BI Kun HIKUI Hangul Korean PI Tang bhiɛ̌

Unicode 5.2
Character Definition that , there , those
Pinyin BI3 Jyutping bei2 On HI Kun KARE KANO Hangul Korean PHI Tang *byɛ̌ Viet bỉ

Unicode 5.2
Character
Pinyin PI1 On HI HEI Kun AYAMARU TSUTSUSHIMU

Unicode 5.2
Character Definition to be desirous of speaking
Pinyin FEI3 Jyutping fei2 On HI Kun IINAYAMU Hangul Korean PI

Unicode 5.2
Character Definition sorrow , grief ; sorry , sad
Pinyin BEI1 Jyutping bei1 On HI Kun KANASHII KANASHIMU KANASHIMI Hangul Korean PI Tang *byi Viet bi

Unicode 5.2
Character Definition theatrical play , show
Pinyin XI4 XI1 Jyutping fu1 hei3 On GI GE KI Kun TAWAMURERU Hangul Korean HUY Tang *xyɛ̀ Viet
Simplified U+620F

Unicode 5.2
Character Definition door panel
Pinyin FEI1 Jyutping fei1 On HI Kun TOBIRA Hangul Korean PI Tang *biəi

Unicode 5.2
Character Definition comment , criticize ; wholesale
Pinyin PI1 Jyutping pai1 On HI HEI Kun UTSU Hangul Korean PI PYEL Tang pei Viet phê

Unicode 5.2
Character Definition wear ; split ; crack
Pinyin PI1 Jyutping pei1 On HI Kun HIRAKU Hangul Korean PHI Tang *pyɛ Viet phơ

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 189 ms