Character mountain in Henan; surname Definition
JI1 Pinyin KEI GEI On
U+5D47 Variant
HUU Cangjie Input Code

Character rest, stop; retire; do not! Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU KU On YASUMU IKOU YAMERU Kun Hangul HYU Korean *xiou xiou Tang hưu Viet

Character
FENG1 Pinyin HUU HU On

Character follow Definition
FU4 Pinyin fu6 Jyutping HUU BU On YORIKATADORU TANOMU Kun PWU Korean

Character
FOU2 Pinyin HUU BU On

Character friend, companion; fraternity Definition
YOU3 Pinyin jau5 Jyutping YUU On TOMO Kun Hangul WU Korean hiǒu Tang hữu Viet

Character right; west; right-wing Definition
YOU4 Pinyin jau6 Jyutping U YUU On MIGI TASUKERU Kun Hangul WU Korean *hiòu Tang hữu Viet

Character
PEI1 Pinyin HUU HAI On

Character have, own, possess; exist Definition
YOU3 YOU4 Pinyin jau5 jau6 Jyutping YUU U On ARU MOTSU TAMOTSU Kun Hangul YU Korean *hiǒu Tang hữu Viet

Character river in Sichuan province Definition
FU2 POU2 Pinyin fau4 Jyutping HUU BU HOU On Hangul PWU Korean

Character pleasant sound Definition
FENG2 FENG1 Pinyin fung1 Jyutping HUU BU HAN BAN On
U+6CA8 Variant

Character river in Shanxi province Definition
FENG1 Pinyin fung1 Jyutping HUU HU HOU On piung Tang
U+6CA3 Simplified

Character fresh Definition
FOU2 Pinyin fau4 Jyutping HUU HU HAI BAI On AZAYAKA Kun

Character medicinal plant Definition
FU2 FOU3 FU1 FOU2 Pinyin fau4 Jyutping HUU BU HU On SAKAN Kun Hangul PWU Korean búp Viet

Character
FU4 Pinyin HUU HU HAI BAI On KARASUURI Kun

Character a grasshopper, locust Definition
FU4 Pinyin fau6 Jyutping HUU BU On

Character gift Definition
FENG4 Pinyin fung3 Jyutping HUU HU BOU On OKURU Kun phúng Viet
U+8D57 Simplified

Character
FU4 Pinyin fuk1 Jyutping HUU HU HUKU On KAMA Kun


Records 1 - 18 of 18 retrieved in 189 ms