Character small box, case, coffer Definition
XIA2 Pinyin haap6 Jyutping KOU GOU On HAKO Kun Hangul KAP Korean hap Tang hộp Viet

Character
QIA4 AN3 KE1 Pinyin hap1 o1 Jyutping AN ON On KOBIHETSURAU MEGURUSAMA Kun AP Korean hộp Viet

Character combine, unite, join; gather Definition
HE2 GE3 Pinyin gap3 hap6 Jyutping GOU KATSU GATSU On AU AWASERU Kun Hangul HAP KAP Korean *hop Tang hợp Viet
U+95A4 Variant

Character sound of laughter Definition
HA1 HA3 HA4 Pinyin haa1 Jyutping GOU SOU On NOMU SUSURU KUU Kun Hangul HAP Korean hóp Viet

Character small box or case; casket Definition
HE2 AN1 Pinyin haap6 hap6 Jyutping KOU GOU On FUTAMONO SARA Kun Hangul HAP Korean hộp Viet

Character
YOU2 Pinyin
HOP Cangjie Input Code

Character to alarm; to instigate, arouse, incite Definition
SONG3 Pinyin sung2 Jyutping SHOU On SUSUMERU Kun Hangul CONG Korean túng Viet
U+6002 Simplified
HOP Cangjie Input Code

𢜛 Character
HOP Cangjie Input Code

Character hop Definition
ZHU1 Pinyin zyu1 Jyutping

ホップ Reading
hop Translation eng hops (Humulus lupulus) Translation eng Sprung Translation ger Source Language dut

ホスジャンプ Reading
hop step and jump Translation eng triple jump Translation eng


Traditional Simplified
tiao4 Pinyin
jump English hop English skip (a grade) English to leap English to bounce English to beat English

Literal
tiao4 Reading Pinyin チョウ Reading On .ねる Reading Kun . Reading Kun -と. Reading Kun jo Reading Korean do Reading Korean Reading Korean Reading Korean
hop Meaning leap up Meaning spring Meaning jerk Meaning prance Meaning buck Meaning splash Meaning sputter Meaning snap Meaning sauter Meaning fr bondir Meaning fr caracoler Meaning fr ruer (cheval) Meaning fr jaillir Meaning fr gicler Meaning fr craquer Meaning fr collision Meaning fr volar Meaning es brincar Meaning es saltar Meaning es pulo Meaning pt saltar Meaning pt pular Meaning pt empurrão Meaning pt galope Meaning pt dólar Meaning pt respingar Meaning pt erupção Meaning pt tranco Meaning pt


ホピ語 Word
ホピご Reading
Hopi (language) Translation eng

保保 Word
ほぽ Reading Hopo Romaji

ホッパー Reading
hopper Translation eng {Eisenb.} Trichter Translation ger Tender Translation ger

ホッパー Reading Hopper Romaji

ホッパー車 Word
ホッパーしゃ Reading
hopper car Translation eng

頬っぺ Word
ほっぺ Reading
cheek Translation eng
頬っぺた Crossref

ホッペ Reading Hoppe Romaji


頬っぺた Word
ほっぺた Reading
cheek Translation eng (ugs.) Translation ger Backe Translation ger Wange Translation ger joue Translation fre
頬っぺ Crossref


ホッピン Reading Hoppin Romaji

ホッピング Reading
hopping Source Language eng pogo stick Translation eng

発哺 Word
ほっぽ Reading Hoppo Romaji

ほっぽかす Reading
to leave Translation eng to skip out Translation eng

ほっぽらかす Reading
to neglect Translation eng to abandon Translation eng

ほっぽり出す Word
ほっぽりだす Reading
to throw out Translation eng to fire Translation eng to expel Translation eng to give up Translation eng to abandon Translation eng to neglect Translation eng
放り出す Crossref

北方 Word
ほっぽう Reading
northern (district) Translation eng northward Translation eng (schriftspr.) Translation ger Norden Translation ger au nord Translation fre du nord Translation fre

北方 Word
ほっぽう Reading Hoppou Romaji
北方人種 Word
ほっぽうじんしゅ Reading
Nordic race Translation eng


ホップ Reading Hopf Romaji Hopp Romaji

ホップグッド Reading Hopgood Romaji

ホップカーク Reading Hopkirk RomajiRecords 1 - 50 of 150 retrieved in 226 ms