Character
HUAN1 Pinyin fun1 Jyutping KAN TAN On YOBU WAMEKU KAMABISUSHII Kun HWAN HWEN Korean

Character happy, pleased, glad, joyous Definition
HUAN1 Pinyin fun1 Jyutping KAN On YOROKOBU Kun Hangul HWAN Korean *xuɑn Tang
U+6B61 Variant

Character happy, pleased, glad; joy; enjoy Definition
HUAN1 Pinyin fun1 Jyutping
U+6B61 Traditional

Character happy, pleased, glad; joy; enjoy Definition
HUAN1 Pinyin KAN On YOROKOBU Kun HWAN Korean
U+6B61 Variant

Character happy, pleased, glad; joy; to enjoy Definition
HUAN1 Pinyin fun1 Jyutping KAN On YOROKOBU Kun Hangul HWAN Korean *xuɑn Tang hoan Viet
U+6B22 Simplified U+9A69 Variant

Character
HUAN1 FAN1 Pinyin bin6 faan1 fun1 Jyutping

Character the badger Definition
HUAN1 QUAN2 Pinyin fun1 Jyutping

Character cheer; noise, noisy Definition
HUAN1 XUAN1 Pinyin fun1 Jyutping KAN KEN On KAMABISUSHI Kun HWAN HWEN Korean xiuæn xuɑn Tang
U+6B61 Variant

Character badger Definition
HUAN1 Pinyin fun1 Jyutping KAN KEN GEN On MAMIDAMEKI Kun

Character
HUAN1 Pinyin

Character happy, pleased, glad; joy; to enjoy Definition
HUAN1 Pinyin fun1 Jyutping KAN On YOROKOBU Kun Hangul HWAN Korean xuɑn Tang
U+6B61 Variant

Character
HUAN1 Pinyin

Character
HUAN1 Pinyin

Traditional Simplified
huan1 Pinyin
pleased English

Traditional Simplified
huan1 Pinyin
Japanese variant of | English

Traditional Simplified
huan1 Pinyin
joyous English happy English pleased English

歡勢 Traditional 欢势 Simplified
huan1 shi5 Pinyin
lively English full of vigor English vibrant English spirited English

歡呼 Traditional 欢呼 Simplified
huan1 hu1 Pinyin
to cheer for English to acclaim English

歡喜 Traditional 欢喜 Simplified
huan1 xi3 Pinyin
happy English joyous English delighted English to like English to be fond of English


歡娛 Traditional 欢娱 Simplified
huan1 yu2 Pinyin
to amuse English to divert English happy English joyful English pleasure English amusement English

歡宴 Traditional 欢宴 Simplified
huan1 yan4 Pinyin
feast English celebration English


歡實 Traditional 欢实 Simplified
huan1 shi5 Pinyin
lively English full of vigor English vibrant English spirited English

歡心 Traditional 欢心 Simplified
huan1 xin1 Pinyin
favor English liking English love English jubilation English joy English

歡快 Traditional 欢快 Simplified
huan1 kuai4 Pinyin
cheerful and light-hearted English lively English

歡悅 Traditional 欢悦 Simplified
huan1 yue4 Pinyin
happiness English joy English to be happy English to be joyous English

歡愉 Traditional 欢愉 Simplified
huan1 yu2 Pinyin
happy English joyous English delighted English

歡慶 Traditional 欢庆 Simplified
huan1 qing4 Pinyin
to celebrate English

歡樂 Traditional 欢乐 Simplified
huan1 le4 Pinyin
gaiety English gladness English glee English merriment English pleasure English happy English joyous English gay English

歡欣 Traditional 欢欣 Simplified
huan1 xin1 Pinyin
elated English


歡歡喜喜 Traditional 欢欢喜喜 Simplified
huan1 huan1 xi3 xi3 Pinyin
happily English

歡笑 Traditional 欢笑 Simplified
huan1 xiao4 Pinyin
to laugh happily English a belly-laugh English歡迎 Traditional 欢迎 Simplified
huan1 ying2 Pinyin
to welcome English welcome English

歡迎光臨 Traditional 欢迎光临 Simplified
huan1 ying2 guang1 lin2 Pinyin
welcome English

歡送 Traditional 欢送 Simplified
huan1 song4 Pinyin
see off English send off English

歡騰 Traditional 欢腾 Simplified
huan1 teng2 Pinyin
jubilation English great celebration English

Traditional Simplified
huan1 Pinyin
badger English

Traditional Simplified
huan1 Pinyin
acclamation English

Traditional Simplified
huan1 Pinyin
docile horse English

Traditional Simplified
huan1 Pinyin
gefällt (u.E.) Deutsch


歡歌 Traditional 欢歌 Simplified
huan1 ge1 Pinyin
fröhlich singen (u.E.) (V) Deutsch

歡呼 Traditional 欢呼 Simplified
huan1 hu1 Pinyin
jubeln, feiern (u.E.) (V) Deutsch歡快 Traditional 欢快 Simplified
huan1 kuai4 Pinyin
ausgelassen, fröhlich (u.E.) (Adj) Deutsch


Records 1 - 50 of 82 retrieved in 916 ms