Character to join or connect the vine Definition
JIU1 Pinyin KYUU On MATSUWARU Kun KWU Korean


Character
JIU1 Pinyin gau1 kau1 Jyutping KYUU KU On ATSUMERU ATSUMARU Kun KWU Korean

Character bawl, yell, shout, cry out Definition
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On KOE KOGOE Kun YO Korean

Character wailing of child; chirp Definition
JIU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU On NAKU Kun Hangul CHWU Korean *tziou Tang

Character chirping, buzzing; (Cant.) to call out Definition
YAO1 Pinyin jiu1 oe1 Jyutping EU On KOE Kun Hangul YO Korean eo Viet

Character mound, roundish mass Definition
YAO2 Pinyin jiu1 jiu4 Jyutping GEU On

Character young, fresh-looking; die young Definition
YAO1 WO4 WAI1 YAO3 Pinyin jiu1 jiu2 Jyutping YOU OU KA On WAKAI WAZAWAI WAKAJINI Kun Hangul YO O Korean qyɛ̌u Tang yểu Viet
U+6B80 Variant

Character strange, weird, supernatural Definition
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On NAMAMEKU Kun Hangul YO Korean *qyɛu Tang yêu Viet

Character one; tiny, small Definition 1 Value
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On CHIISAI Kun Hangul YO Korean
U+4E48 Simplified

Character
JIU1 Pinyin dùa Viet

Character grasp with hand, pinch Definition
JIU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU SHU On ATSUMERU Kun

Character grasp with hand, pinch Definition
JIU1 Pinyin cau1 zau1 Jyutping Hangul CHWU Korean

Character
JIU1 Pinyin gau1 Jyutping

Character bending branches, bent limbs Definition
JIU1 Pinyin gau1 Jyutping KYUU On TSUGA Kun Hangul KYU Korean giəu Tang

Character
JIU1 Pinyin KYUU KU On


Character examine, investigate Definition
JIU1 JIU4 Pinyin gau3 Jyutping KYUU On KIWAMERU KIWAMARU Kun Hangul KWU Korean cứu Viet

Character to collaborate; to band together Definition
JIU1 JIU3 JIAO3 Pinyin gau2 Jyutping KYUU On AZANAU TADASU Kun Hangul KYU Korean
U+7CFE Variant

Character investigate, inspect Definition
JIU1 JIU3 Pinyin dau2 gau2 Jyutping KYUU On AZANAU TADASU Kun Hangul KYU KYO Korean giə̌u Tang
U+7EA0 Simplified U+7CFA Variant

Character investigate, inspect Definition
JIU1 JIU3 JIAO3 Pinyin gau2 Jyutping
U+7CFE Traditional

Character waist; kidney Definition
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On KOSHI Kun Hangul YO Korean *qiɛu Tang yêu Viet

Character
JIU1 Pinyin KYUU KU On

Character type of grain, Polygala japonica Definition
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On

Character necessary, essential; necessity Definition
YAO4 YAO1 YAO3 Pinyin jiu1 jiu3 Jyutping YOU On IRU MOTOMERU KANAME Kun Hangul YO Korean *qiɛ̀u Tang yếu Viet

Character
JIU1 QIU2 Pinyin kau4 Jyutping

Character complicated, confused; dispute Definition
JIU1 JIAO1 Pinyin gaau1 Jyutping KOU KYOU On TOOKUNAGAI Kun

Character invite, welcome; meet, intercept Definition
YAO1 Pinyin jiu1 Jyutping YOU On MUKAERU MOTOMERU Kun Hangul YO Korean *qiɛu Tang

Character
JIU1 Pinyin SHYUU JU On FURUZAKE SAKENOTSUKASA Kun

Character lots (to be drawn); draw lots Definition
JIU1 Pinyin gau1 Jyutping
U+9B2E Traditional

Character a coiffure on top of the head Definition
JIU1 Pinyin

Character lots (to be drawn); draw lots Definition
JIU1 Pinyin gau1 Jyutping KYUU On KUJI Kun Hangul KWU Korean
U+9604 Simplified

Character pigeon, dove; collect, assemble Definition
JIU1 QIU2 ZHI4 Pinyin gau1 kau2 Jyutping KYUU KU On HATO ATSUMERU Kun Hangul KWU Korean giou Tang cưu Viet
U+9E20 Simplified

Character pigeon; collect, assemble Definition
JIU1 Pinyin gau1 kau2 Jyutping
U+9CE9 Traditional

Traditional Simplified
jiu1 Pinyin
|[jiu1] Variant

Traditional Simplified
jiu1 Pinyin
wailing of child English chirp English

Traditional Simplified
jiu1 Pinyin
to seize English to clutch English to hold tight English to grip English

揪住 Traditional 揪住 Simplified
jiu1 zhu4 Pinyin
to grab English

揪出 Traditional 揪出 Simplified
jiu1 chu1 Pinyin
to grab and open out English to uncover English to ferret out (the culprit) English

揪心 Traditional 揪心 Simplified
jiu1 xin1 Pinyin
lit. grips the heart English worried English anxious English


揪揪 Traditional 揪揪 Simplified
jiu1 jiu1 Pinyin
creased and crumpled English depressed English揪錯 Traditional 揪错 Simplified
jiu1 cuo4 Pinyin
lit. to grab wrong English misconception English blunder English howler English


Traditional Simplified
jiu1 Pinyin
gather English collect English

Traditional Simplified
jiu1 Pinyin
surname Jiu English hang down English

Traditional Simplified
jiu1 Pinyin jiu4 Taiwan
after all English to investigate English to study carefully EnglishRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 152 ms