Character
LIU3 Pinyin RIWA RU On YAMOME NAMAMEKASHII Kun

Character willow tree; pleasure Definition
LIU3 Pinyin lau5 Jyutping RYUU On YANAGI Kun Hangul LYU Korean *liǒu Tang liễu Viet

Character
LIU3 Pinyin

Character
LIU3 Pinyin RYUU On YANAGI Kun

Character
LIU3 Pinyin

Character
LIU3 Pinyin RYUU RU On ISHI Kun

Character skein; tuft, lock; wrinkle Definition
LIU3 Pinyin lau5 Jyutping RYUU RU On ITO Kun
U+7EFA Simplified

Character skein; tuft, lock; wrinkle Definition
LIU3 Pinyin lau5 Jyutping
U+7DB9 Traditional

Character fishing trap Definition
LIU3 Pinyin lau5 Jyutping RYUU RU On YANA UE UKE Kun
U+7F80 Variant

Character fishing trap Definition
LIU3 Pinyin RYUU RU On YANA UE UKE Kun
U+7F76 Variant

Character rivet Definition
LIU3 MAO3 Pinyin maau5 Jyutping RYUU RU On YOIKANE Kun
U+94C6 Simplified

Character
LIU3 Pinyin
U+950D Simplified

Character rivet Definition
LIU3 MAO3 Pinyin maau5 Jyutping
U+925A Traditional

Character
LIU3 Pinyin
U+92F6 Traditional

Character
LIU3 Pinyin

Traditional Simplified
liu3 Pinyin
willow English surname Liu English

柳丁 Traditional 柳丁 Simplified
liu3 ding1 Pinyin
tangerine English柳啼花怨 Traditional 柳啼花怨 Simplified
liu3 ti2 hua1 yuan4 Pinyin
desolate English

柳子戲 Traditional 柳子戏 Simplified
liu3 zi5 xi4 Pinyin
Shandong opera English


柳州 Traditional 柳州 Simplified
Liu3 zhou1 Pinyin
Liuzhou prefecture level city in Guangxi English Zhuang: Liujcouh English
柳杞 Traditional 柳杞 Simplified
liu3 qi3 Pinyin
willow English柳條 Traditional 柳条 Simplified
liu3 tiao2 Pinyin
willow English willow branches English wicker (material for basketwork) English柳樹 Traditional 柳树 Simplified
liu3 shu4 Pinyin
willow English

柳橙 Traditional 柳橙 Simplified
liu3 cheng2 Pinyin
orange (fruit) English

柳橙汁 Traditional 柳橙汁 Simplified
liu3 cheng2 zhi1 Pinyin
orange juice English


柳永 Traditional 柳永 Simplified
Liu3 Yong3 Pinyin
Liu Yong (987-1053), Song poet English柳河 Traditional 柳河 Simplified
Liu3 he2 Pinyin
Liuhe county in Tonghua 通化, Jilin English
Records 1 - 50 of 100 retrieved in 536 ms