Character minnow Definition
TIAO2 Pinyin tiu4 Jyutping CHOU JOU SHOU On HAYA Kun CO SO Korean
U+9CA6 Simplified

Character minnow Definition
TIAO2 Pinyin tiu4 Jyutping
U+9C37 Traditional

Word
はや Reading はえ Reading はい Reading
minnow Translation eng

Word
はや Reading はえ Reading
minnow Translation eng shinner Translation eng

Traditional Simplified
lie4 Pinyin
minnow English

Literal
zou1 Reading Pinyin ソウ Reading On Reading On みごい Reading Kun chu Reading Korean
small fish Meaning small Meaning minnow Meaning

Literal
tiao2 Reading Pinyin チョウ Reading On ジョウ Reading On ショウ Reading On はや Reading Kun jo Reading Korean so Reading Korean
minnow Meaning

Literal
xu4 Reading Pinyin ショ Reading On Reading On たなご Reading Kun
bream Meaning minnow Meaning

Traditional Simplified
zou1 Pinyin
surname Zou English minnows English small fish English


Records 1 - 9 of 9 retrieved in 21 ms