Character weak, timid, cowardly Definition
NUO4 Pinyin no6 Jyutping DA JU ZEN On YOWAI Kun Hangul NA YU Korean nuɑ̀ Tang nhụa Viet

Character immerse, moisten; wet, damp Definition
RU2 NUAN2 RUAN3 ER2 NUO4 Pinyin jyu4 nyun5 Jyutping JU NYU On URUOU NURERU URUOSU Kun Hangul YU Korean njio Tang nhụa Viet

Character yam Definition
YU4 Pinyin jyu6 Jyutping YO On nhựa Viet
U+84E3 Simplified

𣺾 Character
nhựa Viet

𦵙 Character
nhựa Viet

Character soft, moist; sleek; freshen Definition
RUN4 Pinyin jeon6 Jyutping JUN On URUOU URUMU MEGUMI Kun Hangul LYUN Korean njuìn Tang nhuần Viet
U+6DA6 Simplified

Character intercalary; extra, surplus Definition
RUN4 Pinyin jeon6 Jyutping JUN On URUU Kun Hangul LYUN Korean njuìn Tang nhuận Viet
U+95F0 Simplified


Records 1 - 7 of 7 retrieved in 328 ms