Character (same as ) weak; timid; imbecile Definition
NUO4 Pinyin no6 Jyutping

Character to adjust a bow Definition
NUO4 Pinyin zoek6 Jyutping

Character timid, apprehensive Definition
NUO4 Pinyin no6 Jyutping ZEN NEN TA NA On YOWAI OSORERU Kun

Character weak, timid, cowardly Definition
NUO4 Pinyin no6 Jyutping DA JU ZEN On YOWAI Kun Hangul NA YU Korean nuɑ̀ Tang nhụa Viet

Character
NUO4 Pinyin no6 Jyutping DA JU ZEN On YOWAI Kun nạnh Viet

Character rub, stroke with hands; crumple Definition
NUO4 NUO2 RUO2 Pinyin no4 Jyutping DA NA DAI NAI On OTOSU Kun noa nỗi Viet

Character
NUO4 Pinyin nhắc Viet

Character grasp, seize, take in hand Definition
NUO4 Pinyin nik1 Jyutping JAKU DAKU NYAKU On KARAMERU Kun

Character
NUO4 Pinyin

Character glutinous, sticky Definition
NUO4 Pinyin no6 Jyutping

Character glutinous rice Definition
NUO4 Pinyin

Character
NUO4 Pinyin Hangul NA Korean

Character glutinous rice; glutinous, sticky Definition
NUO4 Pinyin no6 Jyutping DA NA On MOCHIGOME Kun Hangul NA Korean
U+7CAB Variant

Character promise; assent, approve Definition
NUO4 Pinyin nok6 Jyutping DAKU On UBENAU Kun Hangul NAK LAK Korean nặc Viet
U+8BFA Simplified

Character promise; assent, approve Definition
NUO4 Pinyin nok6 Jyutping
U+8AFE Traditional

Character
NUO4 Pinyin

Character
NUO4 Pinyin

Traditional Simplified
nuo4 Pinyin
|[nuo4] Variant

Traditional Simplified
nuo4 Pinyin
imbecile English timid English

懦夫 Traditional 懦夫 Simplified
nuo4 fu1 Pinyin
coward English

懦弱 Traditional 懦弱 Simplified
nuo4 ruo4 Pinyin
cowardly English weak English

Traditional Simplified
nuo4 Pinyin
take hold English

Traditional Simplified
nuo4 Pinyin
, glutinous rice Variant
sticky rice English

Traditional Simplified
nuo4 Pinyin
, glutinous rice Variant
sticky rice English

Traditional Simplified
nuo4 Pinyin
glutinous rice English sticky rice English

糯稻 Traditional 糯稻 Simplified
nuo4 dao4 Pinyin
glutinous rice English sticky rice English

糯米 Traditional 糯米 Simplified
nuo4 mi3 Pinyin
glutinous rice English Oryza sativa var. glutinosa English

糯米粉 Traditional 糯米粉 Simplified
nuo4 mi3 fen3 Pinyin
glutinous rice flour English

糯米糍 Traditional 糯米糍 Simplified
nuo4 mi3 ci2 Pinyin
rice cake dumpling English sticky rice cake English mochi cake English

糯米糕 Traditional 糯米糕 Simplified
nuo4 mi3 gao1 Pinyin
glutinous rice cake English


糯米臀 Traditional 糯米臀 Simplified
nuo4 mi3 tun2 Pinyin
lazy bones (topolect) English

糯麥 Traditional 糯麦 Simplified
nuo4 mai4 Pinyin
glutinous barley English

Traditional Simplified
nuo4 Pinyin
promise English consent English

諾丁漢 Traditional 诺丁汉 Simplified
Nuo4 ding1 han4 Pinyin
Nottingham (city in England) English


諾亞 Traditional 诺亚 Simplified
Nuo4 ya4 Pinyin
Noah English

諾基亞 Traditional 诺基亚 Simplified
Nuo4 ji1 ya4 Pinyin
Nokia (company name) English
諾曼人 Traditional 诺曼人 Simplified
Nuo4 man4 ren2 Pinyin
Normans (people) English

諾曼底 Traditional 诺曼底 Simplified
Nuo4 man4 di3 Pinyin
Normandy, France English

諾曼底人 Traditional 诺曼底人 Simplified
nuo4 man4 di3 ren2 Pinyin
Norman (people) English


諾曼第 Traditional 诺曼第 Simplified
Nuo4 man4 di4 Pinyin
Normandy, France English

諾格 Traditional 诺格 Simplified
Nuo4 ge2 Pinyin
Northrop Grumman (aerospace arm of Boeing) English諾福克島 Traditional 诺福克岛 Simplified
Nuo4 fu2 ke4 dao3 Pinyin
Norfolk Island English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 468 ms