Character hold, take; guard; regard as Definition
BA3 BA4 Pinyin baa2 Jyutping HA On TSUKA Kun Hangul PHA Korean *bǎ Tang Viet
QAU Cangjie Input Code

Character mysterious, obscure, profound Definition
AO4 YU4 Pinyin ou3 Jyutping OU OKU IKU On OKU KUMA Kun Hangul O WUK Korean qɑ̀u Tang áo Viet
U+5965 Simplified

Character vexed, worried, nervous; regret Definition
AO4 Pinyin ou3 Jyutping OU On NAYAMU Kun Hangul O Korean qɑ̀u Tang ảo VietRecords 1 - 4 of 4 retrieved in 162 ms