Unicode 5.2
Character Definition hold , take ; guard ; regard as
Pinyin BA3 BA4 Jyutping baa2 On HA Kun TSUKA Hangul Korean PHA Tang *bǎ Viet
Cangjie Input Code QAU

Unicode 5.2
Character Definition mysterious , obscure , profound
Pinyin AO4 YU4 Jyutping ou3 On OU OKU IKU Kun OKU KUMA Hangul Korean O WUK Tang qɑ̀u Viet áo
Simplified U+5965

Unicode 5.2
Character Definition vexed , worried , nervous ; regret
Pinyin AO4 Jyutping ou3 On OU Kun NAYAMU Hangul Korean O Tang qɑ̀u Viet ảo

群猴猴族
CEDict 100318
Traditional 群猴猴族 Simplified 群猴猴族
Pinyin Qun2 hou2 hou2 zu2
English Qauqaut , one of the indigenous peoples of Taiwan

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 16 ms