Character surname Definition
QING4 Pinyin zing6 Jyutping SEI SHAU On SAMUI SUZUSHII Kun Hangul CHENG Korean

Character congratulate, celebrate Definition
QING4 Pinyin hing3 Jyutping
U+6176 Traditional

Character congratulate, celebrate Definition
QING4 Pinyin hing3 Jyutping KEI KYOU On YOI YOROKOBU Kun Hangul KYENG KANG Korean kiæ̀ng Tang khánh Viet
U+5E86 Simplified

Character (Cant.) to lift up; to seize, grab Definition
QING4 Pinyin cing3 Jyutping

Character stone chimes Definition
QING4 Pinyin KEI KYOU KOU SEI SHOU On KEI TEKI KOE Kun


Character
QING4 Pinyin

Character
QING4 Pinyin

Character
QING4 Pinyin

Character musical instrument; musical stone Definition
QING4 QING3 Pinyin hing3 Jyutping KEI On UCHIISHI MUNASHII TSUKIRU Kun Hangul KYENG Korean kèng Tang khánh Viet

Character exhaust, run out, use up; empty Definition
QING4 Pinyin hing3 Jyutping KEI KYOU On MUNASHII Kun Hangul KYENG Korean khánh Viet

Character t speak softly Definition
QING4 QING3 Pinyin hing3 Jyutping KEI On SEKIBARAI SHIWABUKI Kun Hangul KYENG Korean

Character
QING4 QING1 Pinyin hing1 Jyutping

Character
QING4 Pinyin cing3 Jyutping

Traditional Simplified
qing4 Pinyin
celebrate English慶典 Traditional 庆典 Simplified
qing4 dian3 Pinyin
a celebration English

慶功 Traditional 庆功 Simplified
qing4 gong1 Pinyin
to celebrate a heroic deed English
慶幸 Traditional 庆幸 Simplified
qing4 xing4 Pinyin
to celebrate success English


慶祝 Traditional 庆祝 Simplified
qing4 zhu4 Pinyin
celebrate English

慶祝會 Traditional 庆祝会 Simplified
qing4 zhu4 hui4 Pinyin
celebration English

慶華 Traditional 庆华 Simplified
Qing4 hua2 Pinyin
Ching-hua English

慶賀 Traditional 庆贺 Simplified
qing4 he4 Pinyin
congratulate English

慶陽 Traditional 庆阳 Simplified
Qing4 yang2 Pinyin
Qingyang prefecture level city in Gansu English

Traditional Simplified
qing4 Pinyin
|[qing4] Variant

Traditional Simplified
qing4 Pinyin
(stone) English


磬竭 Traditional 磬竭 Simplified
qing4 jie2 Pinyin
used up English exhausted English emptied English

Traditional Simplified
qing4 Pinyin
to draw a bamboo bow or crossbow English

Traditional Simplified
qing4 Pinyin
use-up English exhausted English empty English

罄匱 Traditional 罄匮 Simplified
qing4 kui4 Pinyin
used-up English exhausted English


Records 1 - 50 of 97 retrieved in 154 ms