Character (same as U+5D87 ) a rugged, steep mountain Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping

Character dull, slow, unskillful Definition
QU1 Pinyin SHO On TSUTANAI Kun


Character receptacle; KangXi radical 17 Definition
QU1 Pinyin ham1 ham3 Jyutping KAN KON On KANNYOU KANGAMAE Kun KAM Korean

Character
QU1 Pinyin KYAKU KOKU On HAKO Kun

Character area, district, region, ward Definition
QU1 OU1 Pinyin au1 keoi1 Jyutping KU OU KOU On KWU WU Korean
U+5340 Traditional

Character area, district, region, ward; surname Definition
QU1 OU1 Pinyin au1 keoi1 Jyutping KU OU KOU On WAKERU SHIKIRU Kun Hangul KWU WU Korean gou kio Tang khu Viet
U+533A Simplified

Character to yawn Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping KA KYO KO KYOU KOU On HIRAKU AKUBISURU Kun Hangul KE Korean khứa Viet

Character
QU1 Pinyin SHO On TSUTSUMI Kun

Character bend, flex; bent, crooked; crouch Definition
QU1 Pinyin wat1 Jyutping KUTSU On KAGAMU KAGAMERU Kun Hangul KWUL Korean *kiuət ghiuət Tang khuất Viet

Character steep, sheer; rugged, rough Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping
U+5D87 Traditional

Character
QU1 Pinyin KU On KEWASHII Kun

Character steep, sheer; rugged, rough Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping KU On KEWASHII Kun Hangul KWU Korean kio Tang
U+5C96 Simplified

Character
QU1 Pinyin

Character
QU1 JIE2 Pinyin gip3 keoi1 Jyutping KYO KO KYOU KOU On TORU Kun khứa Viet

Character expel, drive away; beat, assault Definition
QU1 Pinyin au2 keoi1 Jyutping KU On KAAKERU KAARU Kun

Character crooked, bent; wrong, false Definition
QU1 QU3 Pinyin kuk1 Jyutping KYOKU On MAGARU MAGERU KUMA Kun Hangul KOK Korean *kiok Tang khúc Viet

Character rocky, hilly, uneven Definition
QU1 JU1 Pinyin zeoi1 zo2 Jyutping SHO SO On ISHAMA TSUCHAMA Kun

Character expel, disperse, exorcise Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping KYO KO On HARAU Kun Hangul KE Korean kiu Tang

Character open; throw away Definition
QU1 Pinyin keoi1 koe1 Jyutping KYO KO KYOU KOU On WAKINOSHITA Kun Hangul KE Korean

Character maggots Definition
QU1 JU1 Pinyin ceoi1 zeoi1 Jyutping SHO SO On UJI Kun Hangul CE Korean

Character cricket; worm Definition
QU1 Pinyin kuk1 Jyutping

Character sleeves; cuff Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping KYO KO On SODE Kun Hangul KE Korean

Character bend, stoop, crouch; to yield Definition
QU1 CHU4 QU4 Pinyin wat1 zeot1 Jyutping KUTSU KUCHI CHUTSU CHUCHI TOTSU On TSUMARU Kun Hangul KWUL Korean
U+8BCE Simplified

Character
QU1 Pinyin KUTSU KOCHI On TSUMARU MAGARU MAGERU Kun

Character hasten, hurry; be attracted to Definition
QU1 CU4 Pinyin ceoi1 Jyutping
U+8DA8 Traditional

Character hasten, hurry; be attracted to Definition
QU1 CU4 QU4 COU3 Pinyin ceoi1 cuk1 Jyutping SUU SHU SOKU On HASHIRU OMOMUKU Kun Hangul CHWU CHOK Korean *tsio Tang xu Viet
U+8D8B Simplified

Character body Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping KU On KARADA Kun
U+8EC0 Traditional

Character body Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping KU On KARADA Kun Hangul KWU Korean kio Tang xo Viet
U+8EAF Simplified

Character
QU1 JUE2 Pinyin gwat6 Jyutping

Character a pen; to surround Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping

Character spur a horse on; expel, drive away Definition
QU1 Pinyin KU On KAKERU KARU Kun KWU Korean
U+9A45 Variant

Character spur a horse on; expel, drive away Definition
QU1 Pinyin KU On KAKERU KARU Kun Hangul KWU Korean
U+9A45 Variant

Character spur a horse on; expel, drive away Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping KU KYUU On KAKERU KARU Kun Hangul KWU Korean *kio Tang xúi Viet
U+9A71 Simplified

Character spur a horse on; expel, drive away Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping
U+9A45 Traditional

Character a topknot Definition
QU1 Pinyin KYOKU On MAGE WAGE Kun

Character
QU1 Pinyin heoi1 keoi1 Jyutping

Character
QU1 Pinyin

Character
QU1 Pinyin

Character
QU1 JU1 Pinyin gwat6 Jyutping

Character black Definition
QU1 QU4 Pinyin

Traditional Simplified
Qu1 Pinyin
surname Qu English


Traditional Simplified
qu1 Pinyin
receptacle English

Traditional Simplified
qu1 Pinyin
area English region English district English small English distinguish English


區分 Traditional 区分 Simplified
qu1 fen1 Pinyin
to differentiate English to find differing aspects English


區別 Traditional 区别 Simplified
qu1 bie2 Pinyin
difference English to distinguish English to discriminate English to make a distinction EnglishRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 165 ms