Character eat; drink; suffer, endure, bear Definition
CHI1 JI1 Pinyin gat1 hat1 hek3 jaak3 Jyutping KITSU On DOMORU Kun Hangul HUL Korean khật Viet
U+55AB Variant
RON Cangjie Input Code

Character net to trap the animals Definition
XUAN3 XUAN4 Pinyin syun2 Jyutping rón Viet

Character logical reasons, logical order Definition
LUN2 Pinyin leon4 Jyutping RON RIN On OMOU TSUIZURU MARUI Kun Hangul LYUN Korean lỏn Viet
U+4ED1 Simplified

Character confused talk Definition
LAN2 Pinyin laan1 Jyutping LAN Korean rợn Viet

Character Kunlun mountains in Jiangsu Definition
LUN2 Pinyin leon4 Jyutping RON On
U+5D19 Variant

Character Kunlun mountains in Jiangsu Definition
LUN2 Pinyin leon4 Jyutping RON RIN On Hangul LYUN Korean luən Tang son Viet
U+F9D5 Variant

Character 5th of the 8 trigrams; south-east; mild, modest, obedient Definition
XUN4 Pinyin seon3 Jyutping SON On TATSUMI Kun Hangul SON Korean rốn Viet
U+5DFA Variant

Character swing, brandish, flourish Definition
LUN1 LUN2 Pinyin leon4 Jyutping RON RIN On ERABU Kun Hangul LYUN Korean
U+62A1 Simplified

Character debate; discuss; discourse Definition
LUN4 LUN2 Pinyin leon4 leon6 Jyutping RON RIN On AGETSURAU TOKU SADAMERU Kun Hangul LON YUN Korean *luən luin luə̀n Tang luận Viet
U+8BBA Simplified U+F941 Variant

Character deceive, hide, conceal; flee Definition
DUN4 Pinyin deon6 Jyutping TON DON On NOGARERU Kun Hangul TWUN Korean rộn Viet

𡀷 Character
rộn Viet

𢮪 Character
rộn Viet

𦜞 Character
rốn Viet

𦡋 Character
rốn Viet

𨂚 Character
rón Viet

ロン Reading Ronald Romaji Rong Romaji Ron Romaji
Word
ろん Reading Ron Romaji

Word
ろん Reading Ron Romaji

Word
ろん Reading Ron Romaji

Word
ろん Reading Ron Romaji

Word
ろん Reading Ron Romaji

Word
ろん Reading Ron Romaji

Literal
lun4 Reading Pinyin lun2 Reading Pinyin ロン Reading On ron Reading Korean yun Reading Korean Reading Korean Reading Korean
argument Meaning discourse Meaning argumentation Meaning fr discours Meaning fr teoría Meaning es argumento Meaning es discurso Meaning es argumento Meaning pt discurso Meaning pt

呂奈 Word
ろな Reading Rona Romaji

路菜 Word
ろな Reading Rona Romaji

露菜 Word
ろな Reading Rona Romaji

露奈 Word
ろな Reading Rona Romaji

ロナルド Reading Ronald Romaji


羅納德 Traditional 罗纳德 Simplified
luo2 na4 de2 Pinyin
Ronald (u.E.) Deutsch


ロナルズ Reading Ronalds Romaji

ロナン Reading Ronan Romaji

ロナ Reading Ronat Romaji

ロンカリア Reading Roncaglia Romaji


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 2508 ms