Character
RANG4 Pinyin

Character seize, take by force; repel Definition
RANG4 RANG3 NING2 XIANG3 RANG2 Pinyin joeng4 joeng5 Jyutping JOU On HARAU NUSUMU Kun Hangul YANG Korean nhường Viet

Character allow, permit, yield, concede Definition
RANG4 Pinyin JOU On YUZURU SEMERU Kun
U+8B93 Variant

Character allow, permit, yield, concede Definition
RANG4 Pinyin joeng6 Jyutping JOU On YUZURU Kun Hangul YANG Korean *njiɑ̀ng Tang nhường Viet
U+8BA9 Simplified

Character allow, permit, yield, concede Definition
RANG4 Pinyin joeng6 Jyutping
U+8B93 Traditional

Traditional Simplified
rang4 Pinyin
Japanese variant of | English

Traditional Simplified
rang4 Pinyin
to yield English to permit English to let sb do sth English to have sb do sth English

讓人羡慕 Traditional 让人羡慕 Simplified
rang4 ren2 xian4 mu4 Pinyin
enviable English to be admired English

讓位 Traditional 让位 Simplified
rang4 wei4 Pinyin
to abdicate English to yield English

讓傷心 Traditional 让伤心 Simplified
rang4 shang1 xin1 Pinyin
to make grieve, to make sad English

讓坐 Traditional 让坐 Simplified
rang4 zuo4 Pinyin
to give up one's seat English to be seated English

讓座 Traditional 让座 Simplified
rang4 zuo4 Pinyin
to give up one's seat for sb English

讓步 Traditional 让步 Simplified
rang4 bu4 Pinyin
to concede English to give in English to yield English a concession English

讓步地 Traditional 让步地 Simplified
rang4 bu4 de5 Pinyin
concessively (linguistic term) English yieldingly English

讓煙 Traditional 让烟 Simplified
rang4 yan1 Pinyin
to offer a cigarette English

讓球 Traditional 让球 Simplified
rang4 qiu2 Pinyin
to concede points (in a game) English
讓路 Traditional 让路 Simplified
rang4 lu4 Pinyin
to make way (for sth) English

讓開 Traditional 让开 Simplified
rang4 kai1 Pinyin
to get out of the way English to step aside English

Traditional Simplified
rang4 Pinyin
erlauben (u.E.) (V) Deutsch jemanden etwas tun lassen (u.E.) (V) Deutsch


讓茶 Traditional 让茶 Simplified
rang4 cha2 Pinyin
jdn. Tee anbieten (u.E.) (V) Deutsch


讓出 Traditional 让出 Simplified
rang4 chu1 Pinyin
räumen (u.E.) (V) Deutsch geräumt (u.E.) (Adj) Deutsch

讓道 Traditional 让道 Simplified
rang4 dao4 Pinyin
"Vorfahrt beachten" (u.E.) Deutsch


讓渡 Traditional 让渡 Simplified
rang4 du4 Pinyin
Veräußerung (u.E.) (S) Deutsch

讓胡路 Traditional 让胡路 Simplified
rang4 hu2 lu4 Pinyin
Ranghulu (Stadt) (Eig, Geo) Deutsch


讓開 Traditional 让开 Simplified
rang4 kai5 Pinyin
beiseite treten, Platz machen (u.E.) (V) Deutsch
讓雷諾阿 Traditional 让雷诺阿 Simplified
rang4 lei2 nuo4 a5 Pinyin
Jean Renoir (u.E.) Deutsch

讓利 Traditional 让利 Simplified
rang4 li4 Pinyin
Gewinnabführung (u.E.) (S) Deutsch讓人羡慕 Traditional 让人羡慕 Simplified
rang4 ren2 xian4 mu4 Pinyin
beneidenswert (u.E.) Deutsch

讓套 Traditional 让套 Simplified
rang4 tao4 Pinyin
ausbuchsen (u.E.) (V, Tech) DeutschRecords 1 - 50 of 63 retrieved in 125 ms