Character scrape off, pare, trim Definition
XUE1 XIAO1 Pinyin soek3 Jyutping SAKU SHOU On KEZURU Kun Hangul SAK Korean siɑk Tang tước Viet

Character first day of lunar month; the north Definition
SHUO4 Pinyin sok3 Jyutping SAKU On TSUITACHI Kun Hangul SAK Korean *shrak Tang sóc Viet

Character spear, lance Definition
SHUO4 Pinyin sok3 Jyutping SAKU On HOKO Kun Hangul SAK Korean giáo Viet

Character shine, glitter, sparkle Definition
SHUO4 LUO4 YUE4 Pinyin lik1 soek3 Jyutping SHAKU On TOKASU Kun Hangul SAK Korean shiɑk Tang
U+70C1 Simplified

Character seed (capsule) Definition
SHUO4 Pinyin sok3 Jyutping SAKU On SOKUZU Kun Hangul SAK Korean

Character melt, smelt; shine Definition
SHUO4 YUE4 LI4 Pinyin soek3 Jyutping SHAKU On TOKASU Kun Hangul SAK Korean shiɑk Tang thước Viet
U+94C4 Simplified

Character number; several; count; fate Definition
Hangul SAK Korean
U+6578 Variant U+6578 Variant

Character large rope, cable; rules, laws Definition
Hangul SAK Korean
U+7D22 Variant U+7D22 Variant


Character to shake Definition
SAI1 Pinyin sak1 si1 JyutpingCharacter of tiger Definition
SUO3 Pinyin sak3 sok3 Jyutping


Character hillside, inconvenient places Definition
BAN3 Pinyin baan2 Jyutping HAN On SAKA Kun Hangul PHAN Korean biæ̌n Tang phẳng Viet
U+962A Traditional

Character hill Definition
TUO2 YI3 ZHI4 Pinyin co4 to4 zi6 Jyutping CHI JI SHI TA DA On SAKA KUZURERU Kun Hangul CHI Korean

Character hillside farmland; slope Definition
BAN3 Pinyin baan2 faan2 Jyutping HAN On SAKA Kun Hangul PHAN Korean
U+5742 Simplified

サカ Reading Sakha Romaji Saka Romaji

佐加 Word
さか Reading Saka Romaji

佐賀 Word
さか Reading Saka Romaji

沙果 Word
さか Reading Saka Romaji

沙華 Word
さか Reading Saka Romaji

砂果 Word
さか Reading Saka Romaji

Word
さか Reading Saka Romaji


坂駅 Word
さかえき Reading Saka Station Romaji

坂篤郎 Word
さかあつお Reading Saka Atsuo Romaji

Word
さか Reading Saka Romaji


Word
さか Reading Saka Romaji

三箇 Word
さか Reading Saka Romaji

紗佳 Word
さか Reading Saka Romaji

紗花 Word
さか Reading Saka Romaji

Word
さか Reading Saka Romaji

早歌 Word
さか Reading Saka Romaji

早香 Word
さか Reading Saka Romaji

阪秋 Word
さかあき Reading Sakaaki Romaji

坂足 Word
さかあし Reading Sakaashi Romaji

坂場 Word
さかば Reading Sakaba Romaji


坂庭 Word
さかば Reading Sakaba Romaji

阪場 Word
さかば Reading Sakaba Romaji


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 1448 ms