Character soar Definition
XUAN1 XIAN1 Pinyin hin1 Jyutping KEN KON On TOBU Kun


Traditional Simplified
chong1 Pinyin
soar English

Traditional Simplified
xiang2 Pinyin
soar English

Traditional Simplified
zhu4 Pinyin
soar English

Traditional Simplified
ao2 Pinyin
soar English hover English

翱翔 Traditional 翱翔 Simplified
ao2 xiang2 Pinyin
hover English soar English

Traditional Simplified
yang2 Pinyin
soar English tossed by wind or wave English

高飛 Traditional 高飞 Simplified
gao1 fei1 Pinyin
soar English

Traditional Simplified
xuan1 Pinyin
soar English

Literal
zhi4 Reading Pinyin shi4 Reading Pinyin Reading On そばだ. Reading Kun chi Reading Korean Reading Korean
tower Meaning soar Meaning

Literal
xiang2 Reading Pinyin ショウ Reading On かけ. Reading Kun . Reading Kun Nanori sang Reading Korean Reading Korean
soar Meaning fly Meaning remontarse Meaning es elevarse Meaning es volar Meaning es

Literal
ao2 Reading Pinyin コウ Reading On .ける Reading Kun go Reading Korean
soar Meaning roam Meaning

Literal
yang2 Reading Pinyin ヨウ Reading On .げる Reading Kun yang Reading Korean
soar Meaning fly Meaning float Meaning scatter Meaning

Literal
xuan1 Reading Pinyin ケン Reading On コン Reading On とぶ Reading Kun
soar Meaning

ソアラ Reading ソアラー Reading
soarer Translation eng sailplane Translation eng

そあら Reading Soara Romaji

ソアラ Reading Soara Romaji

空愛 Word
そあら Reading Soara Romaji

空新 Word
そあら Reading Soara Romaji

征亜良 Word
そあら Reading Soara Romaji

星空 Word
そあら Reading Soara Romaji

素亜良 Word
そあら Reading Soara Romaji

想愛良 Word
そあら Reading Soara Romaji

相愛良 Word
そあら Reading Soara Romaji

颯桜 Word
そあら Reading Soara Romaji

ソアレス Reading Soares Romaji

ソアリング Reading
soaring Translation eng

Character soar, glide, hover; detailed Definition
XIANG2 Pinyin coeng4 Jyutping SHOU On KAKERU Kun Hangul SANG Korean *ziɑng Tang

Character soar, roam Definition
AO2 Pinyin ngou4 Jyutping KO Korean
U+7FFA Variant

Character soar, roam Definition
AO2 Pinyin ngou4 Jyutping GOU KOU On KAKERU Kun Hangul KO Korean ngɑu Tang
U+7FF1 Variant

Character soar, fly, float; scatter Definition
YANG2 Pinyin joeng4 Jyutping YOU On AGERU Kun Hangul YANG Korean *iɑng Tang
U+98CF Simplified

Character soar, fly, float; scatter Definition
YANG2 Pinyin joeng4 Jyutping
U+98BA Traditional

Character soar; pour boiling water over Definition
CHONG1 Pinyin cung1 Jyutping CHUU On OKI WAKU Kun Hangul CHWUNG Korean
U+6C96 U+885D Traditional U+6C96 Variant

Character soaring up in the sky Definition
zang1 Jyutping

飛翔 Word 飛しょう Word
ひしょう Reading
flight Translation eng flying Translation eng soaring Translation eng (schriftspr.) Translation ger Flug Translation ger Fliegen Translation ger

うなぎ上り Word うなぎ登り Word 鰻上り Word 鰻登り Word うなぎ昇り Word
うなぎのぼり Reading
rapid promotion Translation eng soaring Translation eng going through the roof Translation eng rapider Anstieg Translation ger (der Preise etc.) Translation ger


右肩上がり Word
みぎかたあがり Reading
growing (graph rising to the right) Translation eng expanding Translation eng soaring Translation eng ständiges Wachstum Translation ger

屹立 Word
きつりつ Reading
standing tall Translation eng towering Translation eng soaring Translation eng

突兀 Word
とっこつ Reading
lofty Translation eng soaring Translation eng towering Translation eng precipitous Translation eng high and steep Translation eng sharply sticking out Translation eng jutting upward Translation eng

飛ぶ鳥 Word
とぶとり Reading
flying bird Translation eng soaring bird Translation eng

右上がり Word 右上り Word
みぎあがり Reading
rising diagonally up and to the right Translation eng growing Translation eng expanding Translation eng soaring Translation eng

帆翔 Word
はんしょう Reading
soaring Translation eng

Traditional Simplified
ang2 Pinyin
, to lift Variant
I (regional colloquial) English me English to raise English to raise one's head English high English high spirits English soaring English expensive English

Traditional Simplified
ang2 Pinyin
to lift English to raise English to raise one's head English high English high spirits English soaring English expensive English

Traditional Simplified
ang2 Pinyin
, Variant
to lift English to raise English to raise one's head English high English high spirits English soaring English expensive English


飆漲 Traditional 飙涨 Simplified
biao1 zhang3 Pinyin
soaring inflation English rocketing prices English

飛漲 Traditional 飞涨 Simplified
fei1 zhang3 Pinyin
soaring inflation English rocketing prices English


Records 1 - 50 of 52 retrieved in 336 ms