Unicode 5.2
Character Definition sparrow
Pinyin QUE4 QIAO1 QIAO3 Jyutping zoek3 On JAKU SAKU Kun SUZUME Hangul Korean CAK Tang *tziɑk Viet tước

Unicode 5.2
Character Definition sparrow hawk ; Circus species ( various )
Pinyin YAO4 YAO2 Jyutping jiu6 On YOU Kun HASHITAKA IROKIJI Hangul Korean YO Viet diều
Simplified U+9E5E

Unicode 5.2
Character Definition sparrow hawk ; kite shaped like
Pinyin YAO4 YAO2 Jyutping jiu6
Traditional U+9DC2

雀羅
JMdict 100319
Word 雀羅
Reading じゃくら
Translation eng sparrow net Translation ger ( poet .) ; Sperrlingsnetz ; Netz , um Sperrlinge zu fangen

スパロー
JMnedict 100319
Reading スパロー Romaji Sparrow

雀鷹
CEDict 100318
Traditional 雀鷹 Simplified 雀鹰
Pinyin que4 ying1
English sparrow hawk ( Accipiter nisus )

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin sui2
English sparrow ; revolve ; place name

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yao4
English sparrow hawk ; Accipiter nisus

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhan1
English sparrow hawk ; swift

麻雀
CEDict 100318
Traditional 麻雀 Simplified 麻雀
Pinyin ma2 que4
English sparrow ; mahjong

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin que4 ; qiao1 ; qiao3 Reading On ジャク ; ジャン ; サク ; シャク Reading Kun すずめ Nanori ざく Reading Korean jag Reading Korean
Meaning sparrow Meaning es gorrión

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yao4 Reading On ヨウ Reading Kun はいたか Reading Korean yo Reading Korean
Meaning sparrow hawk

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin sui2 Reading On ケイ ; エ ; キ ; スイ Reading Kun めぐり ; つばめ
Meaning sparrow ; revolve ; place name

Unicode 5.2
Character Definition sparrow ; revolve ; place name
Pinyin XI1 SUI3 Jyutping kwai4 On KEI KI Kun TSUBAME


Records 1 - 15 of 15 retrieved in 64 ms