Character tempt Definition
TIAO3 DIAO4 Pinyin diu3 diu6 tiu1 Jyutping CHOU On IDOMU ATSURAERU ATSURAE Kun Hangul CO Korean

Traditional Simplified
tiao3 Pinyin
tempt English

Literal
suo1 Reading Pinyin Reading On そそ. Reading Kun そそのか. Reading Kun sa Reading Korean Reading Korean
tempt Meaning seduce Meaning instigate Meaning promote Meaning inciter Meaning fr tenter Meaning fr promouvoir Meaning fr tentar Meaning es seducir Meaning es instigar Meaning es tentação Meaning pt sedução Meaning pt instigar Meaning pt promover Meaning pt

Literal
you4 Reading Pinyin ユウ Reading On イウ Reading On さそ. Reading Kun いざな. Reading Kun yu Reading Korean Reading Korean
entice Meaning lead Meaning tempt Meaning invite Meaning ask Meaning call for Meaning seduce Meaning allure Meaning inviter Meaning fr entraîner Meaning fr tenter Meaning fr inciter Meaning fr séduire Meaning fr charme Meaning fr tentación Meaning es seducción Meaning es invitación Meaning es tentar Meaning es seducir Meaning es invitar Meaning es atraer Meaning es atrair Meaning pt primazia Meaning pt tentação Meaning pt convidar Meaning pt perguntar Meaning pt pedir Meaning pt seduzir Meaning pt fascinação Meaning pt

Character tempt, allure, arouse, stir Definition
DOU4 ZHU4 TOU2 QI2 Pinyin dau6 Jyutping TOU ZU On TODOMARU Kun Hangul TWU Korean dhòu Tang

テンプテーション Reading
temptation Translation eng Versuchung Translation ger Verführung Translation ger

誘い Word
さそい Reading いざない Reading
invitation Translation eng introduction Translation eng temptation Translation eng Einladung Translation ger Verlockung Translation ger Versuchung Translation ger

誘惑 Word
ゆうわく Reading
temptation Translation eng allurement Translation eng lure Translation eng seduction Translation eng Verführung Translation ger Verlockung Translation ger Versuchung Translation ger séduction Translation fre tentation Translation fre искуше́ние Translation rus собла́зн Translation rus

目の毒 Word
めのどく Reading
tempting thing Translation eng temptation Translation eng something that shouldn't be seen Translation eng etw. Verführerisches Translation ger


甘い Word
あまい Reading
sweet Translation eng delicious Translation eng naive Translation eng overly optimistic Translation eng soft on Translation eng generous Translation eng indulgent Translation eng easy-going Translation eng half-hearted Translation eng not finished properly Translation eng tempting (e.g. words) Translation eng promising Translation eng fragrant (smelling) Translation eng sweet (music) Translation eng lightly salted Translation eng süß Translation ger schwach gesalzen Translation ger zu optimistisch Translation ger einfach Translation ger einfältig Translation ger nicht streng Translation ger (zu) Translation ger nachsichtig Translation ger locker lose Translation ger stumpf Translation ger sentimental Translation ger doux Translation fre indulgent Translation fre sucré Translation fre trop faible Translation fre trop optimiste Translation fre сладкий Translation rus
甘く見る Crossref

擠陥 Word
せいかん Reading
tempting into crime Translation eng

迷人 Traditional 迷人 Simplified
mi2 ren2 Pinyin
fascinating English enchanting English charming English tempting English

Literal
er3 Reading Pinyin Reading On Reading On Reading Kun えば Reading Kun えさ Reading Kun もち Reading Kun i Reading Korean Reading Korean
food Meaning bait Meaning prey Meaning tempting profit Meaning comida Meaning es comida para animales Meaning es cebo Meaning es presa Meaning es tentación Meaning es


Records 1 - 14 of 14 retrieved in 105 ms